Katoliker snart i majoritet bland kyrkbesökare i Skottland

Katolska kyrkan är på väg att bli största kristna samfund sett till antalet kyrkbesökare i Skottland. Statistik från 2016 års skotska undersökning av kyrkbesök visar att Katolska kyrkan och Church of Scotland [presbyteriansk – övers. anm.] vardera står för 35 procent av befolkningen som regelbundet går i kyrkan – men att den katolskt praktiserande befolkningen växer.

Brittiska Catholic Herald rapporterar att den ansvarige för statistiken, Peter Brierley, påpekar att om nuvarande trender håller i sig så kommer Katolska kyrkan snart att ha det största antalet kyrkbesök: ”Det totala antalet katoliker som regelbundet går i mässan har förvisso minskat men inte alls lika mycket som den samlade kristna kyrkbesökande befolkningen eller besökare av gudstjänster i andra kristna samfund.”

Andelen regelbundna kyrkbesökare i den skotska befolkningen uppgår till nio procent. Men Church of Scotland och den Skotska episkopala kyrkan [anglikaner – övers. anm.] tappar mest. Under de senaste 30 åren har deras samlade antal regelbundna kyrkbesökare halverats. Brierley påpekar att tappet i antalet kyrkbesökande katoliker blivit mindre på grund av invandring från katolska länder: ”Många invandrare har kommit till Skottland under de senaste 10–15 åren och den Katolska kyrkan har lyckats att nå dem genom att till exempel öka antalet mässor på polska. Det gäller i högsta grad i Aberdeen där den totala katolska befolkningen har ökat under de senaste fem åren – den enda plats i Skottland där det har hänt – mest beroende på en invandring av polacker.”

Catholic Herald, 2017-04-21