Birgittapriset 2017

Bild Jan Svanberg Birgittapristagare 2017Årets mottagare av Birgittapriset är konsthistorikern Jan Svanberg. Han får priset för sin kunskapsrika forskning om den heliga Birgitta. Sitt vackraste uttryck har detta intresse för det svenska helgonet fått i tvåbandsverket Imagines Sanctae Birgittae (2003), som han gav ut tillsammans med latinisten Hans Aili. Där visar Svanberg hur en bild av det blivande helgonet byggdes upp och spreds internationellt i de prakthandskrifter av Heliga Birgittas uppenbarelser som framställdes i Neapel på 1370-talet. I anslutning till detta storverk har han i en rad artiklar och uppsatser behandlat specialproblem inom forskningen om heliga Birgitta, till exempel den tidiga bild av henne och hennes uppenbarelse av Jesu födelse som målades för Vatikanen.

Till Svanbergs förtjänster hör även en förmåga att förmedla kunskaper till icke-specialister, muntligt och skriftligt. Här kan nämnas hans böcker Medeltida byggmästare i Norden, Sankt Göran och draken och Furstebilder från folkungatid.

Svanberg har varit professor i Oslo och Stockholm. I Stockholm upprätthöll han framgångsrikt en lång medeltidstradition, grundlagd för 100 år sedan av den legendariske konsthistorikern professor Johnny Roosval, som han också biograferat.

Birgittapriset delas årligen ut av den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Prissumman är på 20 000 kronor. Vidare erhåller pristagaren en Birgitta-medalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin.

Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte lördagen den 6 maj 2017, klockan 14.00. Professor Jan Svanberg kommer i samband därmed att hålla ett föredrag med anknytning till sin mångåriga Birgittaforskning, till vilket allmänheten välkomnas.

Kjell Blückert 2017-04-25