Om konsten att kritisera

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Visa av den senaste tidens negativa erfarenheter har flera dagstidningar valt att, i olika utsträckning, stänga kommentarsfälten på sina sajter på grund av de intoleranta uttalanden som ibland torgförts där. Osmaklig antimuslimsk propaganda i samband med de tragiska händelserna i Norge är kanske det tydligaste exemplet på sistone. Elisabeth Gerle, professor i etik, publicerar en läsvärd artikel om detta i Svenska Dagbladet i dag, den 13 augusti, under rubriken Att kränka är ingen rättighet.

Efter att ha förklarat problemet och beskrivit dagstidningarnas policy kommer Gerle med en egen kommentar: ”Åsikter, föreställningar och trossatser måste kunna kritiseras och diskuteras. Att kräva skydd mot all kritik mot religion är alltså inte en demokratisk rättighet, trots att det finns länder inom FN som driver på för att få igenom sådana rättigheter. Men att använda kränkande tillrop gentemot muslimer är inte heller rimligt.”

Gerle välkomnar alltså en balansgång: kritik och diskussion – ja; kränkande uttalanden – nej. Det är lätt att hålla med om det. Tilläggas kan att synen på ”kritik” inte sällan är rätt okritisk (vilket dock inte träffar Gerles artikel). ”Kritik” är ofta ett begrepp som tas till för att beteckna det man ogillar och tycker är dåligt. Men lite mer kvalificerat än så behöver det väl ändå vara. Ursprungligen kommer ”kritik” från ett grekiskt ord som kan översättas med ”att skilja”, ”göra urval”, ”bedöma”, ”fatta beslut”, ”undersöka”. Det handlar alltså om att granska, jämföra och pröva. Inte bara om att ogilla. En av 1900-talets mest betydande teologer, Karl Rahner, är ett tilltalande exempel på detta ”grekiska” förhållningssätt till kritik av religion. Vid ett tillfälle påpekade han också att fackkunskap, seriös analys, beredskapen att själv utsättas för kritik, tonläge och stil är relevant när man ”kritiserar”, som man kan se exempelvis i hans essä ”Kritik der Kritik an der Kirche” (Kritik av kritiken mot kyrkan).

Fredrik Heiding 2011-08-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Visa av den senaste tidens negativa erfarenheter har flera dagstidningar valt att, i olika utsträckning, stänga kommentarsfälten på sina sajter på grund av de intoleranta uttalanden som ibland torgförts där. Osmaklig antimuslimsk propaganda i samband med de tragiska händelserna i Norge är kanske det tydligaste exemplet på sistone. Elisabeth Gerle, professor i etik, publicerar en läsvärd artikel om detta i Svenska Dagbladet i dag, den 13 augusti, under rubriken Att kränka är ingen rättighet.

Efter att ha förklarat problemet och beskrivit dagstidningarnas policy kommer Gerle med en egen kommentar: ”Åsikter, föreställningar och trossatser måste kunna kritiseras och diskuteras. Att kräva skydd mot all kritik mot religion är alltså inte en demokratisk rättighet, trots att det finns länder inom FN som driver på för att få igenom sådana rättigheter. Men att använda kränkande tillrop gentemot muslimer är inte heller rimligt.”

Gerle välkomnar alltså en balansgång: kritik och diskussion – ja; kränkande uttalanden – nej. Det är lätt att hålla med om det. Tilläggas kan att synen på ”kritik” inte sällan är rätt okritisk (vilket dock inte träffar Gerles artikel). ”Kritik” är ofta ett begrepp som tas till för att beteckna det man ogillar och tycker är dåligt. Men lite mer kvalificerat än så behöver det väl ändå vara. Ursprungligen kommer ”kritik” från ett grekiskt ord som kan översättas med ”att skilja”, ”göra urval”, ”bedöma”, ”fatta beslut”, ”undersöka”. Det handlar alltså om att granska, jämföra och pröva. Inte bara om att ogilla. En av 1900-talets mest betydande teologer, Karl Rahner, är ett tilltalande exempel på detta ”grekiska” förhållningssätt till kritik av religion. Vid ett tillfälle påpekade han också att fackkunskap, seriös analys, beredskapen att själv utsättas för kritik, tonläge och stil är relevant när man ”kritiserar”, som man kan se exempelvis i hans essä ”Kritik der Kritik an der Kirche” (Kritik av kritiken mot kyrkan).

Fredrik Heiding 2011-08-13