Omskärelselag godkänd av förbundsrådet i Berlin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska lagen om omskärelse av pojkar kan nu träda i kraft. Efter förbundsdagen godkände även förbundsrådet på fredagen bestämmelsen. Därmed kan judiska och muslimska föräldrar låta omskära sina barn, såvida ritualen följer medicinsk erfarenhet. Under de första sex månaderna får även en religiös omskärare genomföra ingreppet.

Förbundsdagen antog regeringens förslag med stor majoritet på onsdagen. Ett alternativt förslag, som endast ville tillåta omskärelse från 14 års ålder och endast med den berördes medgivande, fick inte majoritet.

Justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger uttryckte sin lättnad. ”Därmed har den viktigaste samhällspolitiska debatten under år 2012 fått en bra avslutning”, sade hon. ”Det är bra, när religionsgemenskaperna efter en säkerligen omtumlande sommar nu kan gå in i år 2013 med en känsla av att vara välkommna i Tyskland.”

Lagstiftaren såg sig tvungen att agera sedan motsvarande hovrätten i Köln i maj i ett enskilt mål betecknat omskärelse om en straffbar kroppsskada. Domen, som avvek från dittillsvarande rättspraxis, ledde till en djupgående osäkerhet bland judar och muslimer i Tyskland. Företrädare från de båda religionsgemenskaperna välkomnar att lagstiftaren nu har lyckats åstadkomma rättssäkerhet. Den tusenåriga ritualen är avgörande för den sociala och religiösa tillhörigheten för judar och muslimer.

Med lagen ger nu lagstiftaren föräldrar uttryckligen tillåtelse att, inom ramen för omsorgsrätten och under bestämda förutsättningar, samtycka till att deras manliga avkomma omskärs. Lagstiftaren betonar att föräldrarna själva får bestämma vilken religionsgemenskap som deras barn ska tillhöra. Men man kräver dock att omskärelsen i framtiden följer regeln om ”medicinsk erfarenhet” och att en omfattande information måste lämnas till föräldrarna. Tidigare har föräldrarna vid sina beslut, liksom vid alla uppfostringsbeslut, varit tvungna att ta hänsyn till barnens vilja. Skulle i det enskilda fallet barnets bästa vara hotat ska man avstå från omskärelse. Dessutom kräver bestämmelsen att de religiösa omskärarna ska ha en adekvat utbildning.

Kathpress 2012-12-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den tyska lagen om omskärelse av pojkar kan nu träda i kraft. Efter förbundsdagen godkände även förbundsrådet på fredagen bestämmelsen. Därmed kan judiska och muslimska föräldrar låta omskära sina barn, såvida ritualen följer medicinsk erfarenhet. Under de första sex månaderna får även en religiös omskärare genomföra ingreppet.

Förbundsdagen antog regeringens förslag med stor majoritet på onsdagen. Ett alternativt förslag, som endast ville tillåta omskärelse från 14 års ålder och endast med den berördes medgivande, fick inte majoritet.

Justitieminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger uttryckte sin lättnad. ”Därmed har den viktigaste samhällspolitiska debatten under år 2012 fått en bra avslutning”, sade hon. ”Det är bra, när religionsgemenskaperna efter en säkerligen omtumlande sommar nu kan gå in i år 2013 med en känsla av att vara välkommna i Tyskland.”

Lagstiftaren såg sig tvungen att agera sedan motsvarande hovrätten i Köln i maj i ett enskilt mål betecknat omskärelse om en straffbar kroppsskada. Domen, som avvek från dittillsvarande rättspraxis, ledde till en djupgående osäkerhet bland judar och muslimer i Tyskland. Företrädare från de båda religionsgemenskaperna välkomnar att lagstiftaren nu har lyckats åstadkomma rättssäkerhet. Den tusenåriga ritualen är avgörande för den sociala och religiösa tillhörigheten för judar och muslimer.

Med lagen ger nu lagstiftaren föräldrar uttryckligen tillåtelse att, inom ramen för omsorgsrätten och under bestämda förutsättningar, samtycka till att deras manliga avkomma omskärs. Lagstiftaren betonar att föräldrarna själva får bestämma vilken religionsgemenskap som deras barn ska tillhöra. Men man kräver dock att omskärelsen i framtiden följer regeln om ”medicinsk erfarenhet” och att en omfattande information måste lämnas till föräldrarna. Tidigare har föräldrarna vid sina beslut, liksom vid alla uppfostringsbeslut, varit tvungna att ta hänsyn till barnens vilja. Skulle i det enskilda fallet barnets bästa vara hotat ska man avstå från omskärelse. Dessutom kräver bestämmelsen att de religiösa omskärarna ska ha en adekvat utbildning.

Kathpress 2012-12-14