Ordenskvinnor i kamp mot trafficking

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens talesperson, jesuitprästen Federico Lombardi, talar om ämnet människohandel i denna veckas program i Vatikanens TV-kanal Octava Dies. Nedan följer utdrag från Lombardis kommentarer.

”Bland tragedierna i vår värld är människohandel en av de mest fruktansvärda. Hur är det möjligt att sjunka så lågt moraliskt, att man betraktar andra människor som objekt som man kan utnyttja, missbruka och systematiskt reducera till slavar för att få pengar? Det är ett mysterium. Det är inte bara skuggan av respekt för deras värdighet som försvinner, utan även varje spår av mänsklig medkänsla.”

”De sägs att endast vapenhandelns omsättning överstiger människohandelns. Och den nya kommunikationstekniken används brett för att främja människohandeln internationellt.”

”Det påvliga Rådet för rättvisa och fred gjorde därför rätt när det organiserade ett möte, vid vilket den engelska biskopskonferensen tillsammans med en bredare publik diskuterade sina erfarenheter med kyrkliga organisationer som arbetar mot detta fruktansvärda gissel. Man verkar i samarbete med polisens offentliga institutioner som kämpar mot detta brott, och som också deltog väl representerade vid mötet.”

”En ung kvinnas berättelse om hur hon lurats in i prostitutionen, chockade många av de närvarande och bekräftade – vilket är fallet även vad gäller barnmisshandel – att om man verkligen vill engagera sig och vill ta itu med roten till detta onda, så måste man på djupet ta del av offrens personliga lidande. Genom att med hjälp av en personlig relation återfinna och återuppliva själens närvaro och värdighet, i de våldtagna kropparna, är de troendes bidrag ovärderligt – ett bidrag som även polisen uttrycker som absolut nödvändigt för att deras kamp slutligen ska kunna nå offrens befrielse och återfödelse tillbaka till livet.”

”Nunnorna är i främsta ledet i denna kamp, dels för att de är kvinnor, dels för att de är mer fria att konfrontera de höga risker som kampen innebär. Kyrkan måste bidra med sin kunskap i mänskligt och andligt helande, och sin internationella närvaro, för att arbeta med dem som utkämpar de svåraste striderna mot det onda i världen.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-05-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens talesperson, jesuitprästen Federico Lombardi, talar om ämnet människohandel i denna veckas program i Vatikanens TV-kanal Octava Dies. Nedan följer utdrag från Lombardis kommentarer.

”Bland tragedierna i vår värld är människohandel en av de mest fruktansvärda. Hur är det möjligt att sjunka så lågt moraliskt, att man betraktar andra människor som objekt som man kan utnyttja, missbruka och systematiskt reducera till slavar för att få pengar? Det är ett mysterium. Det är inte bara skuggan av respekt för deras värdighet som försvinner, utan även varje spår av mänsklig medkänsla.”

”De sägs att endast vapenhandelns omsättning överstiger människohandelns. Och den nya kommunikationstekniken används brett för att främja människohandeln internationellt.”

”Det påvliga Rådet för rättvisa och fred gjorde därför rätt när det organiserade ett möte, vid vilket den engelska biskopskonferensen tillsammans med en bredare publik diskuterade sina erfarenheter med kyrkliga organisationer som arbetar mot detta fruktansvärda gissel. Man verkar i samarbete med polisens offentliga institutioner som kämpar mot detta brott, och som också deltog väl representerade vid mötet.”

”En ung kvinnas berättelse om hur hon lurats in i prostitutionen, chockade många av de närvarande och bekräftade – vilket är fallet även vad gäller barnmisshandel – att om man verkligen vill engagera sig och vill ta itu med roten till detta onda, så måste man på djupet ta del av offrens personliga lidande. Genom att med hjälp av en personlig relation återfinna och återuppliva själens närvaro och värdighet, i de våldtagna kropparna, är de troendes bidrag ovärderligt – ett bidrag som även polisen uttrycker som absolut nödvändigt för att deras kamp slutligen ska kunna nå offrens befrielse och återfödelse tillbaka till livet.”

”Nunnorna är i främsta ledet i denna kamp, dels för att de är kvinnor, dels för att de är mer fria att konfrontera de höga risker som kampen innebär. Kyrkan måste bidra med sin kunskap i mänskligt och andligt helande, och sin internationella närvaro, för att arbeta med dem som utkämpar de svåraste striderna mot det onda i världen.”

Vatikanradion, svenska avdelningen 2012-05-14