Vatikanen och SSPX nära försoning, men SSPX verkar spricka

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De senaste dagarna har präglats av dramatiska turer kring förhandlingarna mellan Vatikanen och det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. Häromdagen läckte plötsligt två hemliga brev ut, dels ett från gruppens ledare, biskop Bernard Fellay, till de övriga tre biskoparna i gruppen (Tissier de Mallerays, Alfonso de Gallareta och Förintelse-förnekaren Richard Williamson) och dels ett brev från dessa tre biskopar till Fellay. (De båda breven kan läsas här via denna länk.)

Medan Fellay i sitt brev i klara ordalag tar ställning för att SSPX nu bör säga ja till det erbjudande om försoning som Vatikanen har givit gruppen, så avvisar de tre andra biskoparna i sitt brev däremot i skarpa ordalag Vatikanens erbjudande som “en fälla” som man måste säga nej till. Genom läckan av dessa båda brev har den djupa sprickan i SSPX:s högsta ledning blivit offentlig, och maktkampen utspelas nu inför öppen ridå mellan de fyra biskoparna om hur stor del av SSPX:s anhängare som kommer att följa Fellay och hur stor del som kommer att följa de tre andra.

Från Vatikanens sida har kardinal William Levada redan tidigare gjort klart att de av SSPX:s biskopar som eventuellt inte accepterar överenskommelsen med Rom kommer att drabbas av “de mest allvarliga konsekvenser som tänkas kan” ­– det vill säga uteslutning ur den katolska kyrkans sakramentala gemenskap medelst exkommunikation. Å andra sidan drar man säkert i Vatikanen samtidigt en lättnadens suck över att man slipper befatta sig med den Förintelse-förnekande Richard Williamson, som nu alltså från sin sida väljer att bryta helt med Rom.

Det exakta innehållet i överenskommelsen mellan Vatikanen och SSPX – en så kallad läromässig praeambel – är än så länge känt bara för en liten grupp personer, och det kommer att bli offentligt först i och med offentliggörandet av att en försoning uppnåtts. (Om nu inte även det dokumentet dessförinnan hinner läckas till medierna av någon insider, förstås.) Så mycket verkar emellertid vara klart, att SSPX kommer att tilldelas den kyrkorättsliga statusen av en så kallad personalprelatur.

Vid vilken tidpunkt försoningen mellan Rom och SSPX kommer att bli offentlig är ännu oklart, men den initierade Vatikankännaren  Andrea Tornielli skriver i den italienska dagstidningen La Stampa att det kommer att ske innan maj månads utgång. Tornielli skriver också att beslutet om SSPX:s kyrkorättsliga regularisering i praktiken redan är fattat, även om vissa detaljer återstår.

Nu på onsdag  kommer fyra kardinaler att samlas till ett möte i Troskogregationen i Rom och man förväntas då enas om att rekommendera påven Benedictus XVI att besluta om ett kyrkorättsligt återintegrerande av SSPX i den katolska kyrkan.

I en intervju nu i helgen med den amerikanska katolska nyhetsbyrån CNS medgav SSPX:s ledare Bernard Fellay själv öppet att det finns avsevärda spänningar och ett internt motstånd mot överenskommelsen inom gruppen. Och Fellay tillade “Jag kan inte utesluta att det blir en splittring” och fortsatte: “Jag tror att påvens erbjudande – eftersom det kommer från honom – är äkta. Det rör sig inte om någon fälla.” I intervjun sade Fellay emellertid också att överenskommelsen ännu inte är färdig i alla avseenden, och att man ännu väntar på vissa garantier från Vatikanens sida. Han tillade också att det är påven själv som har varit den drivande parten i försoningsprocessen: “Personligen skulle jag ha velat vänta lite längre för att kunna se en del saker klarare, men det verkar verkligen som att påven vill få det klart nu.”

På Piusbrödraskapets egen hemsida fördöms läckandet av de hemliga breven mellan Fellay  och de tre andra biskoparna som ”en allvarlig synd”, och därigenom  bekräftar man samtidigt brevens äkthet.

Kathpress / Ulf Jonsson 2012-05-13

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De senaste dagarna har präglats av dramatiska turer kring förhandlingarna mellan Vatikanen och det traditionalistiska Piusbrödraskapet, SSPX. Häromdagen läckte plötsligt två hemliga brev ut, dels ett från gruppens ledare, biskop Bernard Fellay, till de övriga tre biskoparna i gruppen (Tissier de Mallerays, Alfonso de Gallareta och Förintelse-förnekaren Richard Williamson) och dels ett brev från dessa tre biskopar till Fellay. (De båda breven kan läsas här via denna länk.)

Medan Fellay i sitt brev i klara ordalag tar ställning för att SSPX nu bör säga ja till det erbjudande om försoning som Vatikanen har givit gruppen, så avvisar de tre andra biskoparna i sitt brev däremot i skarpa ordalag Vatikanens erbjudande som “en fälla” som man måste säga nej till. Genom läckan av dessa båda brev har den djupa sprickan i SSPX:s högsta ledning blivit offentlig, och maktkampen utspelas nu inför öppen ridå mellan de fyra biskoparna om hur stor del av SSPX:s anhängare som kommer att följa Fellay och hur stor del som kommer att följa de tre andra.

Från Vatikanens sida har kardinal William Levada redan tidigare gjort klart att de av SSPX:s biskopar som eventuellt inte accepterar överenskommelsen med Rom kommer att drabbas av “de mest allvarliga konsekvenser som tänkas kan” ­– det vill säga uteslutning ur den katolska kyrkans sakramentala gemenskap medelst exkommunikation. Å andra sidan drar man säkert i Vatikanen samtidigt en lättnadens suck över att man slipper befatta sig med den Förintelse-förnekande Richard Williamson, som nu alltså från sin sida väljer att bryta helt med Rom.

Det exakta innehållet i överenskommelsen mellan Vatikanen och SSPX – en så kallad läromässig praeambel – är än så länge känt bara för en liten grupp personer, och det kommer att bli offentligt först i och med offentliggörandet av att en försoning uppnåtts. (Om nu inte även det dokumentet dessförinnan hinner läckas till medierna av någon insider, förstås.) Så mycket verkar emellertid vara klart, att SSPX kommer att tilldelas den kyrkorättsliga statusen av en så kallad personalprelatur.

Vid vilken tidpunkt försoningen mellan Rom och SSPX kommer att bli offentlig är ännu oklart, men den initierade Vatikankännaren  Andrea Tornielli skriver i den italienska dagstidningen La Stampa att det kommer att ske innan maj månads utgång. Tornielli skriver också att beslutet om SSPX:s kyrkorättsliga regularisering i praktiken redan är fattat, även om vissa detaljer återstår.

Nu på onsdag  kommer fyra kardinaler att samlas till ett möte i Troskogregationen i Rom och man förväntas då enas om att rekommendera påven Benedictus XVI att besluta om ett kyrkorättsligt återintegrerande av SSPX i den katolska kyrkan.

I en intervju nu i helgen med den amerikanska katolska nyhetsbyrån CNS medgav SSPX:s ledare Bernard Fellay själv öppet att det finns avsevärda spänningar och ett internt motstånd mot överenskommelsen inom gruppen. Och Fellay tillade “Jag kan inte utesluta att det blir en splittring” och fortsatte: “Jag tror att påvens erbjudande – eftersom det kommer från honom – är äkta. Det rör sig inte om någon fälla.” I intervjun sade Fellay emellertid också att överenskommelsen ännu inte är färdig i alla avseenden, och att man ännu väntar på vissa garantier från Vatikanens sida. Han tillade också att det är påven själv som har varit den drivande parten i försoningsprocessen: “Personligen skulle jag ha velat vänta lite längre för att kunna se en del saker klarare, men det verkar verkligen som att påven vill få det klart nu.”

På Piusbrödraskapets egen hemsida fördöms läckandet av de hemliga breven mellan Fellay  och de tre andra biskoparna som ”en allvarlig synd”, och därigenom  bekräftar man samtidigt brevens äkthet.

Kathpress / Ulf Jonsson 2012-05-13