Ordenssyster kritiserar Vatikanens undersökning

En ordenssyster som har ådragit sig de amerikanska biskoparnas misshag med vad de uppfattat som radikal feminism, har nu kommit med ett skarpt svar (15/8). Hon skriver att deras undersökning av de kvinnliga ordnarna har varit ett slöseri när man samtidigt mörkar finansiell vanskötsel och sexuellt utnyttjande. Syster Elizabeth Johnson är professor i teologi vid Fordham University och mottog det högsta priset från ordenssystrarnas ledarkonferens (LCWR). Hon angrep senare biskoparna för deras kritik av hennes bok Quest for the Living God och säger att de inte har tyckts läsa den.

”I dag finns det ingen, inte jag själv eller teologerna, media eller allmänheten som vet vilken lära som det gäller”, sade hon vid Nashvillemötet med omkring 900 ordenssystrar som representerade 80 procent av USA:s systrar. I sitt 20 minuter långa tal, som togs emot med stående ovation, menade Johnson att konferensens stöd till hennes arbete borde leda till att ortodoxins högsta bevarare i kyrkan, Troskongregationen, företog en egen undersökning. Johnsons bok innehåller kapitel om svart teologi, feministteologi och trosöverskridande engagemang. Hon sade att försäljningen av hennes bok sköt i höjden när den katolska biskopskonferensen i USA kritiserade den.

LCWR har genomgått en av Vatikanen beordrad läromässig undersökning sedan 2009. År 2012 beordrade Troskongregationen LCWR att reformera sina stadgar och tillsatte ärkebiskopen av Seattle, J. Peter Sartain, för att övervaka förändringarna. I dessa ingick uppdraget att skriva om stadgarna och godkänna alla talare vid framtida sammankomster. En hög ämbetsman i Vatikanen varnade LCWR i april för att det skulle vara en provokation mot den Heliga stolen om de accepterade Johnson.

”När Heliga stolens auktoritet blöder på grund av ekonomiska skandaler och många biskopar som … mörkar sexuellt missbruk av barn, något som fortsätter på somliga ställen än i dag, och då tusentals glider bort från kyrkan … då är det orimligt att spilla tid på denna undersökning”, sade Johnson. Under hela veckan diskuterade konferensens ledare spiritualitet och lära och tog upp kyrkopolitiska frågor i slutna sammanträde. Ordenssystrarna vägrade att ge intervjuer som skulle innebära frågor om konflikten. Men den pågående dispyten kom ibland i öppen dag.

Syster Nancy Schreck, tidigare LCWR:s ordförande, som höll det viktigaste anförandet, sade i en intervju på onsdagen den 13 augusti att det finns mer än ett sätt att se på Gud. Medan kyrkan är ett medel för mission fokuserar LCWR på Gud. ”Se på de fyra evangelierna … har alla nyanser av vem Jesus är”, sade hon, ”Vi måste finna ut hur vi skall översätta Jesu budskap till den värld vi lever i. För att se på Jesus behöver varje kreativ tolkning som vi kan få.”

UCA News 2014-08-18

Ett ställningstagande till Quest for the Living God från USA:s katolska biskopskonferens av den 24 mars 2011 finns på denna länk här

Elizabeth A. Johnsons svar av den 6 juni 2011 till USA:s katolska biskopar finns på denna länk här