Ortodoxe Kallistos Ware har avlidit

En av de största teologerna i det Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel, metropoliten Kallistos Ware avled på onsdagen. Biskopen och professorn i den grekisk-ortodoxa kyrkan i Storbritannien gick bort kort innan han skulle fylla 88. Institutionen Pro Orientes informationstjänst framhöll på torsdagen hans stora insatser i ekumenikens tjänst. Ware var medlem i den officiella internationella kommissionen för dialogen mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan. Han var likaledes även engagerad i ortodoxins dialog med den anglikanska kyrkan.

Kallistos Ware, född den 11 september 1934 i Bath, England, undervisade vid universitetet i Oxford. Metropoliten Hilarion (Alfejev) var en av hans studenter 1993–1995 och var tills helt nyligen chef för Moskvapatriarkets avdelning för utrikes ärenden, men är numera biskop av Budapest. Han hade rest extra från Budapest för att närvara vid Wares dödsbädd.

Kallistos Ware var författare till talrika böcker om ortodoxa kyrkan, dess teologi och spiritualitet. Han var en kännare av både den östliga och den västliga traditionen genom sin livserfarenhet. Han växte upp som anglikan, konverterade till den grekisk-ortodoxa kyrkan vid 24 års ålder och tillbringade några år i Grekland och på Berget Athos. 1966 blev han slutligen munk och prästvigdes. Redan som lekman publicerade han boken The Orthodox Church, som utgavs i flera upplagor. När han vigdes till ortodox präst 1966 tillhörde han redan det Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel efter att tidigare ha tillhört den ryska utlandskyrkan. Som munk tilldelades han namnet Kallistos, medan hans dopnamn som anglikan var Timothy. Samma år tillträdde han en tjänst vid universitetet i Oxford som lärare i Eastern Orthodox Studies. Denna professur uppehöll han fram till pensioneringen.

1982 blev han biskopsvigd för den grekisk-ortodoxa kyrkan i Storbritannien och var hjälpbiskop och kyrkoherde för församlingen i Oxford. 2007 upphöjdes han till metropolit.

Trots sin trohet till kyrkan förblev han en kritiker av den. Han kritiserade exempelvis patriarken Bartholomaios för dennes upprättande av en autonom ortodox kyrka i Ukraina 2018–2019. I en intervju på våren 2019 sade han: ”Med all min respekt för patriark Bartholomaios måste jag tala emot hans beslut. För mig står det klart att Ukraina i mer än 300 år varit en del av den ryska kyrkan. Det handlar om ett rent historiskt faktum. Vad som har skett kan vi inte ändra i efterhand.”

Som lösning föreslog Ware en dialog mellan parterna och till slut en synaxis med de ortodoxa kyrkoledarna. Redan dessförinnan hade han vid ett möte i Iasi i Rumänien föreslagit inkallandet av ett koncilium annorlunda än det som ägde rum på Kreta 2016 i syfte att klara ut frågan om den högsta beslutsrätten i den ortodoxa kyrkan. Konciliet på Kreta hade försummat den sakramentala dimensionen och varit enbart ”administrativt-byråkratiskt”. Nu är det nödvändigt att få till stånd en teologisk utredning av frågan vilka praktiska rättigheter det högsta ämbetet i kyrkan – det vill säga det Ekumeniska patriarkatet – skulle ha. Metropoliten Kallistos hade själv deltagit i mötet på Kreta. […]

Som författare till det epokörande verket The Orthodox Church utgav han 1979 en kompletterande bok, The Ortodox Way. Av särskild betydelse var hans översättningsarbete, exempelvis Philokalia, det grundläggande verket om östkyrkans spiritualitet, samt ritualet Triodon.

Kathpress 2022-08-25

Detta är en nyhetstext.

Se även Kallistos Ware, Den helige Ande i den kristnes personliga liv, översättning av Filippa Wiking, Artos förlag.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En av de största teologerna i det Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel, metropoliten Kallistos Ware avled på onsdagen. Biskopen och professorn i den grekisk-ortodoxa kyrkan i Storbritannien gick bort kort innan han skulle fylla 88. Institutionen Pro Orientes informationstjänst framhöll på torsdagen hans stora insatser i ekumenikens tjänst. Ware var medlem i den officiella internationella kommissionen för dialogen mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan. Han var likaledes även engagerad i ortodoxins dialog med den anglikanska kyrkan.

Kallistos Ware, född den 11 september 1934 i Bath, England, undervisade vid universitetet i Oxford. Metropoliten Hilarion (Alfejev) var en av hans studenter 1993–1995 och var tills helt nyligen chef för Moskvapatriarkets avdelning för utrikes ärenden, men är numera biskop av Budapest. Han hade rest extra från Budapest för att närvara vid Wares dödsbädd.

Kallistos Ware var författare till talrika böcker om ortodoxa kyrkan, dess teologi och spiritualitet. Han var en kännare av både den östliga och den västliga traditionen genom sin livserfarenhet. Han växte upp som anglikan, konverterade till den grekisk-ortodoxa kyrkan vid 24 års ålder och tillbringade några år i Grekland och på Berget Athos. 1966 blev han slutligen munk och prästvigdes. Redan som lekman publicerade han boken The Orthodox Church, som utgavs i flera upplagor. När han vigdes till ortodox präst 1966 tillhörde han redan det Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel efter att tidigare ha tillhört den ryska utlandskyrkan. Som munk tilldelades han namnet Kallistos, medan hans dopnamn som anglikan var Timothy. Samma år tillträdde han en tjänst vid universitetet i Oxford som lärare i Eastern Orthodox Studies. Denna professur uppehöll han fram till pensioneringen.

1982 blev han biskopsvigd för den grekisk-ortodoxa kyrkan i Storbritannien och var hjälpbiskop och kyrkoherde för församlingen i Oxford. 2007 upphöjdes han till metropolit.

Trots sin trohet till kyrkan förblev han en kritiker av den. Han kritiserade exempelvis patriarken Bartholomaios för dennes upprättande av en autonom ortodox kyrka i Ukraina 2018–2019. I en intervju på våren 2019 sade han: ”Med all min respekt för patriark Bartholomaios måste jag tala emot hans beslut. För mig står det klart att Ukraina i mer än 300 år varit en del av den ryska kyrkan. Det handlar om ett rent historiskt faktum. Vad som har skett kan vi inte ändra i efterhand.”

Som lösning föreslog Ware en dialog mellan parterna och till slut en synaxis med de ortodoxa kyrkoledarna. Redan dessförinnan hade han vid ett möte i Iasi i Rumänien föreslagit inkallandet av ett koncilium annorlunda än det som ägde rum på Kreta 2016 i syfte att klara ut frågan om den högsta beslutsrätten i den ortodoxa kyrkan. Konciliet på Kreta hade försummat den sakramentala dimensionen och varit enbart ”administrativt-byråkratiskt”. Nu är det nödvändigt att få till stånd en teologisk utredning av frågan vilka praktiska rättigheter det högsta ämbetet i kyrkan – det vill säga det Ekumeniska patriarkatet – skulle ha. Metropoliten Kallistos hade själv deltagit i mötet på Kreta. […]

Som författare till det epokörande verket The Orthodox Church utgav han 1979 en kompletterande bok, The Ortodox Way. Av särskild betydelse var hans översättningsarbete, exempelvis Philokalia, det grundläggande verket om östkyrkans spiritualitet, samt ritualet Triodon.

Kathpress 2022-08-25

Detta är en nyhetstext.

Se även Kallistos Ware, Den helige Ande i den kristnes personliga liv, översättning av Filippa Wiking, Artos förlag.