Östafrikas biskopar: synoden är en stor möjlighet

Den nu pågående världsomspännande synodala processen kommer enligt Östafrikas katolska biskopar att föra kyrkorna i Afrika närmare Vatikanen. ”Det är först när människor lyssnar på varandra som man verkligen kan säga att de är på väg tillsammans”, förklarade prästen Andrew Kaufa, talesman för de östafrikanska biskopskonferensernas förbund (AMECEA). Detta enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

Enligt Kaufa är världssynoden inte bara en ”storartad möjlighet” för Afrikas kyrkor att delta i en ”konstruktiv dialog”. Synoden kommer dessutom att främja kyrkans enhet. ”Om rösten från Afrikas kyrka tidigare varit svår att höra, så berodde det inte på att Afrikas biskopar varit tysta.” Snarare kunde man enligt Kaufa fråga sig ”om kyrkan verkligen talade med en stämma”. Vill man skapa enhet bland de regionala kyrkorna kan detta ”inte börja i Rom”, utan initiativet måste komma från biskoparna i de olika afrikanska länderna själva, förklarade Kaufa.

Kaufa förklarade vidare att kyrkorna i Östafrika hade ”välkomnat” den synodala process som påve Franciskus har påbörjat. Nästan samtliga stift inom AMECEA-området har valt ut företrädare till synoden. De har i uppgift att vara närvarande hos de troende. AMECEA grundades 1961. Där samlas de katolska biskoparna från Eritrea, Etiopien, Kenya, Malawi, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Djibouti.

Kathpress 2021-10-25

Detta är en nyhetstext.