Drygt 1,3 miljarder katoliker i världen efter viss ökning

Katolikernas antal över hela världen ökar, men i Europa finns en minskning. Mot slutet av år 2019 räknade man till 1,34 miljarder katoliker i hela världen. Det är 15,4 miljoner flera än året tidigare, vilket framgår av statistiken från Vatikanens informationstjänst Fides, rapporterad i torsdags (21 oktober 2021). Dessa uppgifter offentliggjordes i anslutning till söndagens världsmissionsdag. Andelen romersk-katolska kristna bland världens befolkning hade därmed stigit något, till 17,74 procentenheter. Endast i Europa var det en tydlig minskning av antalet katoliker, en minskning med 292 000 personer.

En liknande bild ser man i relation till antalet katolska präster över hela världen i slutet av år 2019. Antalet präster steg i jämförelse med året innan med 271 till totalt 414 336. Endast i Europa blev det ett tydligt minus – en minskning med 2 608 präster. Den största ökningen hade skett på den asiatiska kontinenten, 1 989 präster. Annorlunda såg det dock ut med de ständiga diakonerna. Här steg antalet i Europa med totalt 15 267, medan man i Asien räknade till 343 färre ständiga diakoner.

Genom att antalet katoliker tydligt ökade, var varje präst vid slutet av år 2019 dock ansvariga för flera troende än året innan. Totalt beräknade man i genomsnitt 3 245 katoliker för varje präst. Men här varierar antalen mellan olika områden. I Europa beräknas i statistiskt medeltal 1 697 katoliker för varje präst, och i Amerika är siffran 5 318. Antalen biskopar i hela världen var under den tid som rapporten avser 5 364, vilket innebär en svag tvåsiffrig minskning i förhållande till året innan.

Enligt de statistiska uppgifterna driver katolska kyrkan över hela världen 72 667 förskolor, där 7,5 miljoner barn får sin omsorg. Därtill kommer 98 925 grundskolor med cirka 35,2 miljoner pojkar och flickor, samt 49 552 gymnasieskolor med cirka 19,4 miljoner elever.

Kathpress 2021-10-21

Detta är en nyhetstext.