Österrikiska biskopskonferensen förnyar riktlinjerna vid övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den österrikiska biskopskonferensen har uppdaterat och publicerat sina riktlinjer för arbetet mot övergrepp och våld. De kommer att träda i kraft från och med den 1 september och precis som tidigare kommer de att omfatta hela kyrkans område, både ordinarie medarbetare och de som arbetar på frivillig basis.

Ärkebiskop Franz Lackner, biskopskonferensens ordförande, framhäver skrivelsens förord att ”den katolska kyrkan under mer än tio års tid har strävat efter att upptäcka och att med beslutsamhet bearbeta de sår som pastoralt verksamma medarbetare och kyrkans män och kvinnor har orsakat genom sina våldsamma handlingar och övergrepp”.

De uppdaterade riktlinjerna togs fram i nära samarbete med den österrikiska Ordenskonferensen [en officiell sammanslutning för ordensfolk i Österrike, övers. anm.]. Vissa tillvägagångssätt har ändrats på grund av de gångna årens erfarenheter. Detta för att försöka finna en så bra lösning som möjligt för alla inblandade – de drabbade, de anklagade respektive religiösa ledare. Därigenom har det blivit lättare att genomföra noggranna undersökningar. Samtidigt är det å andra sidan möjligt att korta ner processen om det ligger i den drabbades (offrets) intresse. Biskopskonferensen och den österrikiska ordenskonferensen har även beslutat att upprätta en ny rådgivande instans som ska skydda offren.

Utöver en mycket utförlig beskrivning av arbetsgången lägger de nya riktlinjerna även stort fokus på det preventiva arbetet och i varje stift finns en särskild enhet som ansvarar för detta. Även de olika ordensgemenskaperna och deras respektive inrättningar ska skärpa sitt preventiva arbete med hjälp av sina egna särskilt utnämnda personer.

Sedan 2010 har den oberoende Offerskyddskommissionen dömt 2 515 fall till de drabbades fördel. Den 31 maj 2021 pågick ännu utredningar i 140 fall och i fråga om 215 fall tilldömdes varken finansiellt bistånd eller terapihjälp. Kyrkan har godtagit och verkställt samtliga av Offerskyddskommissionens beslut. De drabbade har än så länge tilldelats 32,7 miljoner Euro, varav 25,9 miljoner varit finansiell kompensation och 6,8 miljoner för att bekosta terapi. Ordensgemenskaper har stått för upp till sjuttio procent av utbetalningarna.

I juridiskt hänseende är de flesta fallen redan preskriberade och skedde främst under 1960- och 1970-talen. 51 procent av fallen inträffade före 1970, 32,3 procent under sjuttiotalet, 10,6 procent under åttiotalet, 4,1 procent under nittiotalet och 1,3 procent sedan år 2000.

Kathpress 2021-08-31

Detta är en nyhetsartikel.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den österrikiska biskopskonferensen har uppdaterat och publicerat sina riktlinjer för arbetet mot övergrepp och våld. De kommer att träda i kraft från och med den 1 september och precis som tidigare kommer de att omfatta hela kyrkans område, både ordinarie medarbetare och de som arbetar på frivillig basis.

Ärkebiskop Franz Lackner, biskopskonferensens ordförande, framhäver skrivelsens förord att ”den katolska kyrkan under mer än tio års tid har strävat efter att upptäcka och att med beslutsamhet bearbeta de sår som pastoralt verksamma medarbetare och kyrkans män och kvinnor har orsakat genom sina våldsamma handlingar och övergrepp”.

De uppdaterade riktlinjerna togs fram i nära samarbete med den österrikiska Ordenskonferensen [en officiell sammanslutning för ordensfolk i Österrike, övers. anm.]. Vissa tillvägagångssätt har ändrats på grund av de gångna årens erfarenheter. Detta för att försöka finna en så bra lösning som möjligt för alla inblandade – de drabbade, de anklagade respektive religiösa ledare. Därigenom har det blivit lättare att genomföra noggranna undersökningar. Samtidigt är det å andra sidan möjligt att korta ner processen om det ligger i den drabbades (offrets) intresse. Biskopskonferensen och den österrikiska ordenskonferensen har även beslutat att upprätta en ny rådgivande instans som ska skydda offren.

Utöver en mycket utförlig beskrivning av arbetsgången lägger de nya riktlinjerna även stort fokus på det preventiva arbetet och i varje stift finns en särskild enhet som ansvarar för detta. Även de olika ordensgemenskaperna och deras respektive inrättningar ska skärpa sitt preventiva arbete med hjälp av sina egna särskilt utnämnda personer.

Sedan 2010 har den oberoende Offerskyddskommissionen dömt 2 515 fall till de drabbades fördel. Den 31 maj 2021 pågick ännu utredningar i 140 fall och i fråga om 215 fall tilldömdes varken finansiellt bistånd eller terapihjälp. Kyrkan har godtagit och verkställt samtliga av Offerskyddskommissionens beslut. De drabbade har än så länge tilldelats 32,7 miljoner Euro, varav 25,9 miljoner varit finansiell kompensation och 6,8 miljoner för att bekosta terapi. Ordensgemenskaper har stått för upp till sjuttio procent av utbetalningarna.

I juridiskt hänseende är de flesta fallen redan preskriberade och skedde främst under 1960- och 1970-talen. 51 procent av fallen inträffade före 1970, 32,3 procent under sjuttiotalet, 10,6 procent under åttiotalet, 4,1 procent under nittiotalet och 1,3 procent sedan år 2000.

Kathpress 2021-08-31

Detta är en nyhetsartikel.