Abortlag i Skottland får kritik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska politiker i Skottland har protesterat häftigt mot de nya abortlagarna i landet. Genom att även fortsättningsvis tillåta medicinsk abort i det egna hemmet ”trampas demokratin under fötterna”, framhöll Anthony Horan, ledare för Skottlands katolska parlamentsgrupp, enligt hemsidan Vatican News.

På grund av corona-pandemin gjorde man det i Storbritannien och därmed även i Skottland 2020 tillfälligt lättare att få genomföra medicinsk abort. Enligt dessa bestämmelser får kvinnor numera själva ta sådana mediciner hemma, utan att behöva ta sig till ett sjukhus. Detta för att minska risken att smittas av covid. Efter ett rådgivande telefonsamtal med läkare skickas medicinerna hem till kvinnan per post. Därmed har det blivit möjligt att genomföra en abort hemma fram till tionde veckan.

I juni påbörjade Skottlands hälsovårdsmyndighet en undersökning för att besvara frågan om denna möjlighet inte skulle kunna införas permanent, i stället för bara tillfälligt. Undersökningens resultat publicerades i augusti och enligt Horan försökte den skotska regeringen i samband med detta ”avsiktligt tona ner den”. Bara 17 procent av de tillfrågade ställde sig positiva till att även fortsättningsvis tillåta aborter i hemmet, medan 61 procent ansåg att det borde avskaffas. Enligt 74 procent var detta till men för kvinnors säkerhet.

Även läkarkåren har riktat kritik mot det som till en början skulle vara en tillfällig lagstiftning: över 600 läkare har i ett öppet brev vänt sig till den walesiska, skotska och brittiska regeringen och krävt att tillvägagångssättet avskaffas. Orsaken menade man vara att ”många aborter har genomförts bortom tio veckors-gränsen och att risken finns att kvinnor har tvingats att göra abort mot sin vilja”. Läkarna betonade även att de aborter som en kvinna genomför på egen hand dessutom ofta åtföljs av smärtor och blödningar.

Enligt ledaren för Skottlands katolska parlamentsgrupp har den skotska regeringen viftat bort sådana invändningar och försökt att förminska dem: ”Man nedvärderade effektivt dem som avgett sådana svar genom att beteckna dem som blott och bart ett uttryck för antiabort-grupper eller religiösa sammanslutningar.” De som däremot förespråkade abort inordnades inte alls i grupper på samma sätt, framhöll Anthony Horan.

Redan i april 2020 uttryckte även de katolska biskoparna sitt missnöje med den skotska hälsoministerns initiativ. I ett brev formulerade deras ordförande, biskop Hugh Gilbert, en rad invändningar och ställde sig frågande till om en kvinna som blivit gravid med en man som inte vill behålla barnet även får ”information om alla möjligheter som står till förfogande, även upplysningar om organisationer som både kan erbjuda mamman och barnet stöd”.

Kathpress 2021-09-03

Detta är en nyhetsartikel.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska politiker i Skottland har protesterat häftigt mot de nya abortlagarna i landet. Genom att även fortsättningsvis tillåta medicinsk abort i det egna hemmet ”trampas demokratin under fötterna”, framhöll Anthony Horan, ledare för Skottlands katolska parlamentsgrupp, enligt hemsidan Vatican News.

På grund av corona-pandemin gjorde man det i Storbritannien och därmed även i Skottland 2020 tillfälligt lättare att få genomföra medicinsk abort. Enligt dessa bestämmelser får kvinnor numera själva ta sådana mediciner hemma, utan att behöva ta sig till ett sjukhus. Detta för att minska risken att smittas av covid. Efter ett rådgivande telefonsamtal med läkare skickas medicinerna hem till kvinnan per post. Därmed har det blivit möjligt att genomföra en abort hemma fram till tionde veckan.

I juni påbörjade Skottlands hälsovårdsmyndighet en undersökning för att besvara frågan om denna möjlighet inte skulle kunna införas permanent, i stället för bara tillfälligt. Undersökningens resultat publicerades i augusti och enligt Horan försökte den skotska regeringen i samband med detta ”avsiktligt tona ner den”. Bara 17 procent av de tillfrågade ställde sig positiva till att även fortsättningsvis tillåta aborter i hemmet, medan 61 procent ansåg att det borde avskaffas. Enligt 74 procent var detta till men för kvinnors säkerhet.

Även läkarkåren har riktat kritik mot det som till en början skulle vara en tillfällig lagstiftning: över 600 läkare har i ett öppet brev vänt sig till den walesiska, skotska och brittiska regeringen och krävt att tillvägagångssättet avskaffas. Orsaken menade man vara att ”många aborter har genomförts bortom tio veckors-gränsen och att risken finns att kvinnor har tvingats att göra abort mot sin vilja”. Läkarna betonade även att de aborter som en kvinna genomför på egen hand dessutom ofta åtföljs av smärtor och blödningar.

Enligt ledaren för Skottlands katolska parlamentsgrupp har den skotska regeringen viftat bort sådana invändningar och försökt att förminska dem: ”Man nedvärderade effektivt dem som avgett sådana svar genom att beteckna dem som blott och bart ett uttryck för antiabort-grupper eller religiösa sammanslutningar.” De som däremot förespråkade abort inordnades inte alls i grupper på samma sätt, framhöll Anthony Horan.

Redan i april 2020 uttryckte även de katolska biskoparna sitt missnöje med den skotska hälsoministerns initiativ. I ett brev formulerade deras ordförande, biskop Hugh Gilbert, en rad invändningar och ställde sig frågande till om en kvinna som blivit gravid med en man som inte vill behålla barnet även får ”information om alla möjligheter som står till förfogande, även upplysningar om organisationer som både kan erbjuda mamman och barnet stöd”.

Kathpress 2021-09-03

Detta är en nyhetsartikel.