Överrabbin Pinchas Goldschmidt kommenterar sin avgång

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pinchas Goldschmidt, som under många år varit Moskvas överrabbin, har gått ut och kommenterat sin avgång som ledare för den judiska församlingen i den ryska huvudstaden. ”Oavsett hur sorgsen jag än är, så är det under de rådande omständigheterna likväl otvetydigt bäst för församlingens framtid att jag avgår från min befattning som Moskvas överrabbin”, förklarade han efter att ha fått frågan från den tyska nyhetsbyrån KNA. Goldschmidt berättade vidare att han tackar Gud för att han och hans fru har fått vara delaktiga i den historiska renässans som de ryska judarna har fått uppleva under de trettiotre år som har gått sedan Sovjetunionens fall. Pinchas Goldschmidt är femtioåtta år gammal och har varit överrabbin i Moskva sedan 1993.

”Vi har gjort vårt bästa för att styra och bygga upp församlingen genom de turbulenta åren under 1990-talet och under det alltmer auktoritära Ryssland under den nuvarande presidenten.” Goldschmidt förklarade vidare att under de senaste månaderna då ”det fruktansvärda kriget mot Ukraina släpptes löst kunde jag, vid åsynen av så mycket mänskligt lidande, inte tiga längre och började kritisera det.” Trots att han återvaldes som överrabbin i juni menade Goldschmidt att det nu är uppenbart att den judiska församlingen skulle sväva i fara om han valde att behålla sitt ämbete.

”Som ordförande för den europeiska rabbinerkonferensen kommer jag även fortsättningsvis att fortsätta tjäna Europas rabbiner och församlingar, och även den i Moskva, efter bästa förmåga”, underströk Goldschmidt. När han i början av juni vistades i Israel benämnde hans familj detta i sociala medier som en ”exil” och hänvisade till oron för hans säkerhet. Goldschmidt och hans fru ska ha pressats av ryska myndigheter att offentligt stödja ”specialoperationen” i Ukraina. Detta vägrade de emellertid att göra. Goldschmidt har tidigare kallat Rysslands krig mot Ukraina för en katastrof.

Pinchas Goldschmidt föddes i Zürich 1963 och studerade till rabbin både i Israel och USA. År 1987, tjugofyra år gammal, fick han sin rabbinordination. År 1989 begav han sig till den dåvarande Sovjetunionen och kom snart att spela en central roll i den judiska gemenskapen där.

Kathpress 2022-07-08

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Pinchas Goldschmidt, som under många år varit Moskvas överrabbin, har gått ut och kommenterat sin avgång som ledare för den judiska församlingen i den ryska huvudstaden. ”Oavsett hur sorgsen jag än är, så är det under de rådande omständigheterna likväl otvetydigt bäst för församlingens framtid att jag avgår från min befattning som Moskvas överrabbin”, förklarade han efter att ha fått frågan från den tyska nyhetsbyrån KNA. Goldschmidt berättade vidare att han tackar Gud för att han och hans fru har fått vara delaktiga i den historiska renässans som de ryska judarna har fått uppleva under de trettiotre år som har gått sedan Sovjetunionens fall. Pinchas Goldschmidt är femtioåtta år gammal och har varit överrabbin i Moskva sedan 1993.

”Vi har gjort vårt bästa för att styra och bygga upp församlingen genom de turbulenta åren under 1990-talet och under det alltmer auktoritära Ryssland under den nuvarande presidenten.” Goldschmidt förklarade vidare att under de senaste månaderna då ”det fruktansvärda kriget mot Ukraina släpptes löst kunde jag, vid åsynen av så mycket mänskligt lidande, inte tiga längre och började kritisera det.” Trots att han återvaldes som överrabbin i juni menade Goldschmidt att det nu är uppenbart att den judiska församlingen skulle sväva i fara om han valde att behålla sitt ämbete.

”Som ordförande för den europeiska rabbinerkonferensen kommer jag även fortsättningsvis att fortsätta tjäna Europas rabbiner och församlingar, och även den i Moskva, efter bästa förmåga”, underströk Goldschmidt. När han i början av juni vistades i Israel benämnde hans familj detta i sociala medier som en ”exil” och hänvisade till oron för hans säkerhet. Goldschmidt och hans fru ska ha pressats av ryska myndigheter att offentligt stödja ”specialoperationen” i Ukraina. Detta vägrade de emellertid att göra. Goldschmidt har tidigare kallat Rysslands krig mot Ukraina för en katastrof.

Pinchas Goldschmidt föddes i Zürich 1963 och studerade till rabbin både i Israel och USA. År 1987, tjugofyra år gammal, fick han sin rabbinordination. År 1989 begav han sig till den dåvarande Sovjetunionen och kom snart att spela en central roll i den judiska gemenskapen där.

Kathpress 2022-07-08

Detta är en nyhetstext.