Saligförklaringsprocess för USA:s förste afroamerikanske präst

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För 125 år sedan, den 9 juli 1897, dog den förste svarta prästen i USA:s katolska kyrka, Augustus Tolton. På sin tid var Tolton en udda figur i USA:s kyrka och den allestädes närvarande rasismen i landet gjorde att han fann det mycket svårt att bli accepterad.

I april var representanter på Vatikanen på plats i USA för att närmare undersöka ett under som tillskrivits Tolton, vilket är en förutsättning för en saligförklaring. Om man hittar några belägg skulle Tolton kunna saligförklaras omgående. Att denna process så plötsligt fick luft under vingarna beror på ett initiativ som tre afroamerikanska präster i Baltimore ligger bakom. I slutet av 2021 gick de samman för att bilda ett lekmannainitiativ och med ett tydligt mål: det är på tiden att vi får några svarta helgon! De kräver att påven Franciskus engagerar sig.

Det finns nämligen inga svarta helgon som landets afroamerikanska katolska gemenskap skulle kunna vända sig till. Enligt detta lekmannainitiativs sätt att se på saken beror det på den strukturella rasism som finns inom katolska kyrkan i USA.

Augustus Tolton föddes den 1 april 1854 på en plantage i det som i dag är en del av delstaten Missouri. Hans båda föräldrar, Martha och Peter Paul, var slavar. Men hans far lyckades fly 1861, när det amerikanska inbördeskriget bröt ut, och även hans mor lyckades fly vid ett senare tillfälle tillsammans med de fyra barnen.

Martha var en from katolik och ville absolut att hennes barn skulle få gå i katolska skolor, vilket hon trots en mängd svårigheter lyckades med. Det var ungefär vid denna tid som Augustus fattade beslutet att bli präst. Men det skulle visa sig att det var omöjligt för honom att uppfylla sin önskan i hemlandet: varje prästseminarium i landet avvisade honom.

Tack vare stöd från olika håll, men även på grund av tur och tillfälligheter, lyckades Tolton få studera vid det påvliga universitetet Urbaniana i Rom. I april 1886 prästvigdes han i Lateranbasilikan. Men han skickades inte som förväntat för att missionera i Afrika, utan tillbaka till sitt hemland USA. Livet som landets enda svarte präst var extremt svårt, eftersom han ständigt övervakades, och framför allt var han ensam.

I Chicago hittade han slutligen sin plats som präst för stadens svarta katoliker. Han var mycket omtyckt för sina predikningar, sin vackra sångröst och sin talang för att spela dragspel. Han delade dessa människors fattigdom, men var mycket uppskattad för sina insatser. Augustus Tolton dog 1897, fyrtiotre år gammal, till följd av en värmebölja som överansträngde hans redan försvagade kropp. Toltons saligförklaringsprocess har pågått sedan 2010 och han är en av sex kandidater från USA:s afroamerikanska gemenskap.

Kathpress 2022-07-07

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För 125 år sedan, den 9 juli 1897, dog den förste svarta prästen i USA:s katolska kyrka, Augustus Tolton. På sin tid var Tolton en udda figur i USA:s kyrka och den allestädes närvarande rasismen i landet gjorde att han fann det mycket svårt att bli accepterad.

I april var representanter på Vatikanen på plats i USA för att närmare undersöka ett under som tillskrivits Tolton, vilket är en förutsättning för en saligförklaring. Om man hittar några belägg skulle Tolton kunna saligförklaras omgående. Att denna process så plötsligt fick luft under vingarna beror på ett initiativ som tre afroamerikanska präster i Baltimore ligger bakom. I slutet av 2021 gick de samman för att bilda ett lekmannainitiativ och med ett tydligt mål: det är på tiden att vi får några svarta helgon! De kräver att påven Franciskus engagerar sig.

Det finns nämligen inga svarta helgon som landets afroamerikanska katolska gemenskap skulle kunna vända sig till. Enligt detta lekmannainitiativs sätt att se på saken beror det på den strukturella rasism som finns inom katolska kyrkan i USA.

Augustus Tolton föddes den 1 april 1854 på en plantage i det som i dag är en del av delstaten Missouri. Hans båda föräldrar, Martha och Peter Paul, var slavar. Men hans far lyckades fly 1861, när det amerikanska inbördeskriget bröt ut, och även hans mor lyckades fly vid ett senare tillfälle tillsammans med de fyra barnen.

Martha var en from katolik och ville absolut att hennes barn skulle få gå i katolska skolor, vilket hon trots en mängd svårigheter lyckades med. Det var ungefär vid denna tid som Augustus fattade beslutet att bli präst. Men det skulle visa sig att det var omöjligt för honom att uppfylla sin önskan i hemlandet: varje prästseminarium i landet avvisade honom.

Tack vare stöd från olika håll, men även på grund av tur och tillfälligheter, lyckades Tolton få studera vid det påvliga universitetet Urbaniana i Rom. I april 1886 prästvigdes han i Lateranbasilikan. Men han skickades inte som förväntat för att missionera i Afrika, utan tillbaka till sitt hemland USA. Livet som landets enda svarte präst var extremt svårt, eftersom han ständigt övervakades, och framför allt var han ensam.

I Chicago hittade han slutligen sin plats som präst för stadens svarta katoliker. Han var mycket omtyckt för sina predikningar, sin vackra sångröst och sin talang för att spela dragspel. Han delade dessa människors fattigdom, men var mycket uppskattad för sina insatser. Augustus Tolton dog 1897, fyrtiotre år gammal, till följd av en värmebölja som överansträngde hans redan försvagade kropp. Toltons saligförklaringsprocess har pågått sedan 2010 och han är en av sex kandidater från USA:s afroamerikanska gemenskap.

Kathpress 2022-07-07

Detta är en nyhetstext.