Oxen och åsnan från Franciskus

FREDRIK HEIDING

Historikern Dick Harrison resonerar i sin Historieblogg på SvD Kultur kring frågan varifrån oxen och åsnan i julkrubban härstammar. Harrison menar att ursprunget till djurens förekomst i julkrubban är osäkert. Han har dock en intressant hypotes. Harrison tar sitt avstamp i profeten Jesajas ord: ”Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt folk har inget förstånd.” (Jes 1:3). I fornkristen tradition föddes Jesus för att frälsa hela människosläktet. Utifrån Jesajas ord symboliserade då oxen judarna och åsnan representerade de icke-judiska folken.

Jag vill tillägga att två biografier om Franciskus av Assisi (1181–1226) gör gällande att han ligger bakom traditionen med oxar och åsnor i julkrubban. Innebörden och symboliken är här annorlunda än i Harrisons tolkning, därmed inte sagt att Harrison har fel.

Den italienske lyrikern och historieskrivaren Thomas av Celano har efterlämnat en biografi om Franciskus i tre delar. I den första av dessa beskriver han hur Franciskus i en grotta i bergsorten Greccio år 1223 iscensatte och dramatiserade Jesu födelse. För Franciskus handlade det, enligt Thomas av Celano, i första hand om inlevelse i hur Jesus föddes under fattiga förhållanden. Det gällde att med fantasins hjälp i betraktelse leva sig in i julens mysterium.

Celano citerar Franciskus: ”För jag skulle göra en minnestavla av detta barn som föddes i Bethlehem, och i någon mening med mina fysiska ögon betrakta hans barndoms umbäranden; hur han låg på höet i krubban, med en oxe och en åsna stående bredvid.” Franciskus ville också att oxen och åsnan skulle bli bortskämda med mycket hö. Franciskus lägger alltså en konkret innebörd i djurens välbefinnande. Hur djuren befrämjades finner vi också i franciskanen Bonaventuras skildring av samma händelse i sin biografi om Franciskus. Här berättas det också om hur sjuka djur på ett mirakulöst sätt botades av det överblivna höet som folk tagit hand om.

Fredrik Heiding 2012-12-27

https://blog.svd.se/historia/2012/12/26/oxen-och-asnan-i-julkrubban/

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

FREDRIK HEIDING

Historikern Dick Harrison resonerar i sin Historieblogg på SvD Kultur kring frågan varifrån oxen och åsnan i julkrubban härstammar. Harrison menar att ursprunget till djurens förekomst i julkrubban är osäkert. Han har dock en intressant hypotes. Harrison tar sitt avstamp i profeten Jesajas ord: ”Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt folk har inget förstånd.” (Jes 1:3). I fornkristen tradition föddes Jesus för att frälsa hela människosläktet. Utifrån Jesajas ord symboliserade då oxen judarna och åsnan representerade de icke-judiska folken.

Jag vill tillägga att två biografier om Franciskus av Assisi (1181–1226) gör gällande att han ligger bakom traditionen med oxar och åsnor i julkrubban. Innebörden och symboliken är här annorlunda än i Harrisons tolkning, därmed inte sagt att Harrison har fel.

Den italienske lyrikern och historieskrivaren Thomas av Celano har efterlämnat en biografi om Franciskus i tre delar. I den första av dessa beskriver han hur Franciskus i en grotta i bergsorten Greccio år 1223 iscensatte och dramatiserade Jesu födelse. För Franciskus handlade det, enligt Thomas av Celano, i första hand om inlevelse i hur Jesus föddes under fattiga förhållanden. Det gällde att med fantasins hjälp i betraktelse leva sig in i julens mysterium.

Celano citerar Franciskus: ”För jag skulle göra en minnestavla av detta barn som föddes i Bethlehem, och i någon mening med mina fysiska ögon betrakta hans barndoms umbäranden; hur han låg på höet i krubban, med en oxe och en åsna stående bredvid.” Franciskus ville också att oxen och åsnan skulle bli bortskämda med mycket hö. Franciskus lägger alltså en konkret innebörd i djurens välbefinnande. Hur djuren befrämjades finner vi också i franciskanen Bonaventuras skildring av samma händelse i sin biografi om Franciskus. Här berättas det också om hur sjuka djur på ett mirakulöst sätt botades av det överblivna höet som folk tagit hand om.

Fredrik Heiding 2012-12-27

https://blog.svd.se/historia/2012/12/26/oxen-och-asnan-i-julkrubban/