Oxford-universitetet stöder fobianklagad katolsk professor

University of Oxford ställer sig officiellt bakom John Finnis, professor emeritus i juridik, efter att ett upprop undertecknat av mer än 400 personer krävt att han avlägsnas från universitetet på grund av vad som påstås vara hans ”diskriminerande åsikter” om homosexualitet och transgenderism.

Professor John Finnis.
Foto: Matt Cashore/University of Notre Dame.

Finnis, 78 år, pensionerades från sin heltidsundervisning 2010 men medverkar idag vid universitetets doktorandseminarier. Han är också professor vid juridiska fakulteten vid University of Notre Dame i USA och är i filosofiska kretsar mycket känd och uppskattad som företrädare för den så kallade naturrättsteorin som menar att man kan identifiera moraliska normer genom det praktiska förnuftets erkännande av grundläggande mänskliga värden. Professorn är troende katolik och utöver medlemskapet i Brittiska akademin har han varit medlem av Vatikanens teologikommission, Påvliga rådet för rättvisa och fred (Justitia et Pax) samt den påvliga akademin för livet, Pro Vita.

I svaret på uppropet mot Finnis sade en talesperson för University of Oxford att universitetet och dess juridiska fakultet ”främjar en inkluderande kultur som respekterar rättigheterna och värdigheten för alla studenter och medarbetare. Vi är tydliga på att inte acceptera någon form av trakasserier mot någon, på någon grund, vilket inkluderar sexuell läggning. Men på samma grund skyddar universitetets policy också den akademiska yttrandefriheten, och det är tydligt att en vital akademisk debatt inte kan vara trakasserande när den genomförs med respekt och utan att kränka någon annans värdighet.”

Akademiker utanför Radcliffe Camera,
Bodleian Library, Oxford.

De ansvariga för uppropet anklagar professor Finnis för att ”demonisera” och vara ”hatisk” på grund av sina naturrättsligt grundade uppfattningar om könsidentitet och sexualitet, och menar att universitetets genom att inte ta ställning mot dem visar sitt ”gillande”. Finnis har svarat att uppropet bygger på en ”travesti på mina positioner” och att den som söker noggrant i det han skrivit och sagt, vilket han fullt ut står för, inte hittar ”en enda kränkande mening”.

I en uppsats från 1994 som uppropet särskilt refererar till och kritiserar säger sig Finnis företräda ”en klassiskt och strikt filosofisk moralisk kritik mot alla utomäktenskapliga sexuella handlingar”. Uppsatsen, framhåller han också, har publicerats brett och nyligen av just Oxford University Press i en volym med hans samlade essäer.

Professor John Finnis uppmärksammades senast i de allmänna medierna 2017 under förhören av den nominerade domaren till USA:s högsta domstol Neil Gorsuch [sedermera godkänd av senaten och idag ledamot av domstolen – övers. anm.], som skrev sin doktorsavhandling i juridik med just Finnis som handledare.

Catholic Herald, 2019-01-10

Källa här