I Polen deltar 38 procent av katolikerna i söndagsmässan

38,3 procent av Polens katoliker deltar i söndagsmässan. Det framgår av statistik för år 2017, som den polska biskopskonferensen offentliggjorde under tisdagen. Störst andel gudstjänstbesökare (71,7 procent) och andel kommunikanter (27,6 procent) uppvisar stiftet Tarnow i sydöstra Polen. Grundandet av detta stift går tillbaka till tiden då Österrike styrde över Galizien. Enligt den katolska kyrkans statistiska institut hade antalet gudstjänstdeltagare och kommunikanter ökat över hela landet jämfört med 2016.

Under år 2017 deltog 1,6 procent fler personer (i absoluta tal en ökning med cirka 500 000) i söndagsmässan jämfört med år 2016. Antalet katoliker som tog emot kommunionen steg med 1,0 procent. De utgör 17 procent.

Undersökningen visar vidare att 10 392 katolska församlingar i Polen genomfört pastorala aktiviteter. Det är 53 församlingar fler än under år 2016. Antalet präster, som fanns tillgängliga för själavård i stiften, uppgick till 24 917.

Kathpress 2019-01-08