Panortodoxa konciliet ska äga rum på Kreta

Det sedan länge förbereda panortodoxa konciliet kommer att äga rum mellan den 19 och 27 juni på Kreta. Beslutet fattades av de 14 olika kyrkornas överhuvuden vid deras en vecka långa sammanträde (synaxis) i Chambesy nära Genève, som avslutades på torsdagen. ”Ortodoxins Heliga och Stora Synod” skall enligt dem äga rum på den ortodoxa akademin i Kolymbari. En festgudstjänst är bestämd att firas på pingstdagen (19 juni) i katedralen Hagios Minas i Heraklion, öns huvudstad.

Konciliet kommer bara att befatta sig med de temata vilka man redan kunnat nå enighet om. Till dessa hör frågan om ekumeniken och en enhetlig ortodox inställning till den. Övriga frågor, mest ecklesiologiska, kommer att förbehållas en andra session, för vilken tidpunkten inte bestämts.

Den redan på onsdagskvällen färdigställda avslutningsförklaringen offentliggjordes med försening. Skälet var att den georgiske patriarken Elias II vägrade skriva under ett utkast till temat ”äktenskapshinder”. Han hade tidigare samma dag avrest från det ekumeniska patriarkatets centrum i Chambesy vid Genèvesjön, liksom den ryske patriarken Kirill I och före dem även Theophilos III av Jerusalem.

Då var det i sista minuten nära att denna synaxis och även själva konciliet skulle ha havererat. För denna och för förberedelserna hade man nämligen förutsatt en överenskommelse av alla de 14 ortodoxa kyrkorna.

Inför det inträffade sökte på onsdagskvällen de kring den ekumeniske patriarken Bartholomaios I församlade övriga patriarkerna, metropoliterna och ärkebiskoparna en utväg ur ”den georgiska återvändsgränden”. De enades om att ett instämmande av 13 röster mot en till de omstridda förslagen mycket väl skulle betecknas som en enhällig ”överenskommelse”, fastän så inte var fallet i ordets ordagranna bemärkelse. Dessutom hade Elias I genom sin förtida avresa själv undandragit sig möjligheten att påverka en lösning.

Iakttagare i Genève såg i denna utväg ett preliminärt avgörande för hur själva konciliet torde kunna agera. Det skulle framdeles inte kunna haverera genom obstruktion från en eller några kyrkors sida.

I sak handlade det georgiska motståndet om förslagen att tillåta ”blandäktenskap” med andra kristna och ge tillåtelse för präster, som efter hustruns död blivit änklingar, att ingå ett andra äktenskap. Enligt nu gällande bestämmelser måste de förbli ogifta och i princip bli munkar.

Icke-ortodoxa ”observatörer” kommer enligt beslut av synaxis att inbjudas, men får tillträde enbart till öppnings- respektive avslutningsceremonierna.

Kathpress, 2016-01-29