Patriarken Bartholomaios I

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Vid sitt besök i Kiev vädjade den ekumeniske patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel om att skapa en gemensam väg för de splittrade ortodoxa kyrkorna i Ukraina. Han inbjöd alla troende,...
På torsdagen, inför apostlarna Petrus och Paulus högtid, mottog påven Franciskus på sedvanligt sätt en delegation från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, primus inter pares (den förste bland jämlikar) bland ledarna...
Den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, som är värd för den fem veckor långa ”Ortodoxa heliga och stora synoden” på Kreta i juni, har utnämnt två kvinnor till rådgivare. Därmed har...
Det sedan länge förbereda panortodoxa konciliet kommer att äga rum mellan den 19 och 27 juni på Kreta. Beslutet fattades av de 14 olika kyrkornas överhuvuden vid deras en vecka...
”Den öppna och ärliga dialogen” måste vara kyrkans och teologins väg. Detta betonade den ekumeniske patriarken Bartholomaios I i ett möte med mer än trettio ortodoxa teologer, som han inbjudit...
I Istanbul hoppade troende i det iskalla vattnet i Gyllene hornet för att hämta upp det träkors som kastats i vattnet av den ekumeniske patriarken Bartholomaios. I Moskva vädjade patriarken...
På lördagen samlades omkring 140 ortodoxa biskopar i Istanbul för att förbereda ett panortodoxt koncilium. Mötet kom till stånd efter en inbjudan från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I och skall...
Påve Franciskus och den ortodoxe patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel har kommit överens om att planera för ett ekumeniskt möte i Nicaea 2025, enligt AsiaNews. Patriarken avslöjade att han och...
Påvens förestående resa till Heliga landet kommer enligt den schweiziske kuriakardinalen Kurt Koch att bidra till en fördjupning av de goda relationerna mellan katoliker och ortodoxa. Av resan förväntar han...
En så kallad synaxis, ett möte med alla överhuvuden för de ortodoxa kyrkorna, har nyligen ägt rum i Phanaren, det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Istanbul, på initiativ av den ekumeniske patriarken...
Aldrig tidigare i den judisk-kristna historien har en påve och en rabbin levt tillsammans i Vatikanen i flera dagar, intagit gemensamma måltider, firat två judiska högtider och en sabbat, vid...
Patriarken Bartholomaios I varnar för följderna av en fortsatt exploatering av naturen och han uppmanar till ”ödmjukhet inför Skaparen” och till ”respekt för naturlagarna”. Så skriver den ekumeniske patriarken i...