Tagged 'Patriarken Bartholomaios I'

S:t Petrus och S:t Paulus väcker förhoppning om enhet

På torsdagen, inför apostlarna Petrus och Paulus högtid, mottog påven Franciskus på sedvanligt sätt en delegation från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, primus inter pares (den förste bland jämlikar) bland ledarna för de autokefala (självständiga) kyrkorna inom ortodoxin. Vid audiensen välkomnade…

Panortodoxa konciliet ska äga rum på Kreta

Det sedan länge förbereda panortodoxa konciliet kommer att äga rum mellan den 19 och 27 juni på Kreta. Beslutet fattades av de 14 olika kyrkornas överhuvuden vid deras en vecka långa sammanträde (synaxis) i Chambesy nära Genève, som avslutades på…

Påven och patriarken siktar på Nicaea 2025

Påve Franciskus och den ortodoxe patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel har kommit överens om att planera för ett ekumeniskt möte i Nicaea 2025, enligt AsiaNews. Patriarken avslöjade att han och påven vill ”i arv efter oss till våra efterträdare förberedelser…

Möte i Istanbul: pan-ortodox synod 2016?

En så kallad synaxis, ett möte med alla överhuvuden för de ortodoxa kyrkorna, har nyligen ägt rum i Phanaren, det grekisk-ortodoxa patriarkatet i Istanbul, på initiativ av den ekumeniske patriarken Bartholomaios I [se foto]. Vid mötet tillsattes en förberedande kommitté,…