Ortodoxt julfirande: iskallt bad, böner för flyktingar och migranter

RUSSIA_-_0107_-_NataleI Istanbul hoppade troende i det iskalla vattnet i Gyllene hornet för att hämta upp det träkors som kastats i vattnet av den ekumeniske patriarken Bartholomaios. I Moskva vädjade patriarken Kirill för fred i Ukraina och i Grekland bad man för offren för trafficking och för fred i jordens konflikthärdar.

Påven Franciskus uttryckte i Angelusbönen dagen före Epifaniafesten sin ”andliga närhet till de kristna i Öst, alla de många katoliker och ortodoxa som i morgon kommer att fira Herrens födelse. Till dem vill vi överbringa våra varmaste önskningar om fred och glädje.”

Det mest imponerande firandet avhölls i Ryssland, hemvist för den största gruppen ortodoxa i världen, med mer än 30 000 kyrkor och 800 kloster i närmare 70 länder. Patriarken Kirill ledde julaftonens liturgi i Kristus Frälsarens katedral i Moskva. För första gången firades den Gudomliga liturgin med dörrarna i ikonostasen öppna, detta för att fira Guds ords öppenhet för alla. I sitt julbudskap vädjade patriarken till de troende att be för en fredlig lösning av konflikten i östra Ukraina. ”Den brödrastrid som uppstått i Ukraina får inte splittra kyrkans barn och utså fiendskap i människornas hjärtan.”

För första gången sedan Oktoberrevolutionen öppnades på julaftonen S:t Isakskatedralen i S:t Petersburg, världens största ortodoxa kyrka, för julgudstjänsten. Denna byggnad från 1700-talet omvandlades till ”ateistmuseum” under sovjettiden. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 förblev kyrkan visserligen museum, men den ryska kyrkan har då och då använt den för gudstjänster. Julaftonens liturgi var den största hittills.

I Turkiet samlades de troende i Fanardistriktet i Istanbul, säte för det ekumeniske patriarkatet, till en gudstjänst som leddes av patriarken Bartholomaios I, andlig ledare för världens ortodoxa. Enligt en gammal tradition, som nu återupptogs, kastade han ut ett träkors i vattnet i Gyllene hornet, varefter några troende dök i det iskalla vattnet för att hämta upp det. En 28-årig besökare från Grekland, Nicholaos Silos, var den som först nådde fram. I hans hemland ägde en ceremoni rum på ön Lesbos, som blivit en port till Europa för flyktingar och migranter, till åminnelse av alla dem som omkommit under sina försök att nå fram till ön från Turkiet. En blomsterkrans i form av ett fredstecken kastades i vattnet av ordföranden i Refugee Club på Lesbos, Makis Venetas, för att hedra de drunknade flyktingarna: ”Vi vill hedra minnet av de små omkomna och oskyldiga barnen, oavsett om de är ortodoxa, katoliker eller muslimer som dött i Egeiska havet, vilket är chockerande.”

I Egypten satte man in tjogtals med poliser runt de koptiska kyrkorna i Kairo för att förhindra eventuella terrordåd. Den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi besökte några helgedomar och lovade att ombesörja reparationer av alla koptiska kyrkor som drabbats av det sekteristiska våld som följde på störtandet av hans företrädare Mohammed Morsi 2013.

Enligt traditionen firade den ortodoxe patriarken av Jerusalem, Theophilos III, julmässan i Födelsekyrkan i Bethlehem och hyllades av hundratals gudstjänstdeltagare på torget Manger Square. I sitt anförande vädjade patriarken till folket att ”leva och verka för Herrens fred”.

AsiaNews 2016-01-07

Östkyrkorna följer den julianska kalendern, vilket medför att de firar jul senare än kyrkorna i Väst (övers. anm.).