Kardinal Koch förväntar sig tydligt ställningstagande från påvens sida om Mellanöstern

Påvens förestående resa till Heliga landet kommer enligt den schweiziske kuriakardinalen Kurt Koch att bidra till en fördjupning av de goda relationerna mellan katoliker och ortodoxa. Av resan förväntar han sig ytterligare impulser för dialogen mellan kristna och judar, men också tydliga ord om fred och försoning i krisregionen Mellanöstern, framför allt Syrien, sade han i en intervju till ene tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

I sin egenskap av Vatikanens representant för ekumenik och för relationen till judendomen hör Koch under resan från kommande lördag till måndag till påvens närmaste uppvaktning. Han medföljer påven vid alla besökstillfällen.

En konkret anledning för resan är minnet av det första öst-västliga kyrkotoppmötet mellan påven Paulus VI och den ekumeniske patriarken Athenagoras i januari 1964 i Jerusalem, framhöll Koch. Initiativet till ett nytt möte i Jerusalem har kommit från patriarken Bartholomaios I, som hade inbjudit redan påven Benedictus XVI till ett sådant möte, bekräftade kardinalen. Därigenom står ekumeniken i centrum för denna påveresa.

Man skall dock inte vänta sig, att resan skall lösa de samtida problemen i den teologiska dialogen med de olika patriarkaten. ”Här väntar jag mig i stället, att den panortodoxa synoden 2016 kan finna mer enhet bland de ortodoxa med hänsyn till dialogen med katolikerna.”

Påven Franciskus kommer att uppehålla sig i Heliga landet endast halva den tid som hans föregångare har gjort. Men Koch förväntar sig, att han ”i sina uttalanden – som vi ju känner dem – tar ställning till regionens viktiga frågor”, och tillade: ”Jag tror att påven Franciskus koncentrerar sig på det väsentliga.

Liksom hans predikningar är hans besök korta, men tydliga.”

Det är enligt Koch ett starkt tecken på solidaritet att påven uppsöker krisregionen Mellanöstern för att visa hur förbundne han är med de lidande människorna. ”Också i det heliga landet söker han närhet till de fattiga, flyktingar, barnen i deras svåra livssituation.”

Kathpress 2014-05-19