Ortodoxa konciliet: två kvinnliga teologer utsedda som rådgivare

Den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, som är värd för den fem veckor långa ”Ortodoxa heliga och stora synoden” på Kreta i juni, har utnämnt två kvinnor till rådgivare. Därmed har han tillmötesgått en anhållan från framstående kvinnliga teologer att inte göra konciliet till ”en rent manlig angelägenhet”. De två kvinnorna skall bistå konciliefäderna från det ekumeniska patriarkatet med råd. Den ena teologen är en abbedissa från Kreta och den andra är professor vid Taft University i Boston, USA.

Moder TDen 65-åriga moder Theoxeni, föreståndare för nunneklostret Chrysopigi (”Gyllene källan”) i Chania på västra Kreta, i närheten av den plats där konciliet skall äga rum. Hon är teolog och sociolog och har gjort sitt kloster till ett centrum ekologisk och karitativ verksamhet. Hon förser även det enda ortodoxa nunneklostret i Turkiet, Zoodochos pigi (”Livgivande källan”), beläget utanför Istanbuls medeltida murar, med nya systrar.

E prodromouDen andra utnämnda kvinnan, Elisabeth Prodromou, är den ledande grekisk-ortodoxa experten på social- och statsvetenskap i USA. Den grekiskspråkiga morgontidningen i Istanbul Icho tis Polis har uttryckt en förhoppning om att den ekumeniske patriarkens exempel kommer att uppmuntra även andra ortodoxa kyrkor att utnämna kvinnliga koncilieteologer. Var och en av de 14 ortodoxa kyrkofamiljerna har rätt att sända sex fackrådgivare, såväl manliga som kvinnliga, till Kreta. Konciliets första session i Kolymbari börjar den 19 juni och varar i en vecka.

Kathpress 2016-05-10