panortodoxt koncilium

Filter

Datumintervall
Den ekumeniske patriarken Bartholomaios I, som är värd för den fem veckor långa ”Ortodoxa heliga och stora synoden” på Kreta i juni, har utnämnt två kvinnor till rådgivare. Därmed har...
”Den öppna och ärliga dialogen” måste vara kyrkans och teologins väg. Detta betonade den ekumeniske patriarken Bartholomaios I i ett möte med mer än trettio ortodoxa teologer, som han inbjudit...
På lördagen samlades omkring 140 ortodoxa biskopar i Istanbul för att förbereda ett panortodoxt koncilium. Mötet kom till stånd efter en inbjudan från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I och skall...
Vatikanens ”ekumenikminister” kardinal Kurt Koch välkomnar beslutet att sammankalla ett panortodoxt koncilium. ”Om de ortodoxa kyrkorna uppnår större enhet sinsemellan kommer det att främja dialogen med vår katolska kyrka”, säger...