Paraguays regering stoppar genusideologi i skolan

Paraguays utbildningsminister Enrique Riera meddelande vid en presskonferens i slutet av september att regeringen nu stoppar allt material i landets skolor vilket sprider det som kallas genusideologi i undervisningen. Materialet introducerades av den föregående regeringen i samarbete med en organisation som motsvarar svenska RFSL.

Riera beklagade i sitt uttalande ”förvirringen” som materialet orsakat och den kritikstorm som riktats mot den paraguayanska staten, bland annat på sociala medier, för att den uppmuntrat skolor att lära barnen att kön är en social konstruktion, att man och kvinna i verkligheten inte skulle vara födda som man och kvinna, med flera kontroversiella påståenden som relateras till genusideologi.

Utbildningsministern sade vidare att hans departement har beordrat att användandet av det utbildningsmaterial som den tidigare regeringen tagit fram ska upphöra och att informationen på regeringens officiella webbplats ska ändras. Framförallt är det just formuleringar som ”bokstavligt säger att könstillhörigheten är en social konstruktion” som gör att departementet har gripit in.

Departementet baserar, enligt utbildningsministern, sina insatser på artikel 52 i den nationella konstitutionen som uttryckligt säger att den traditionella familjen med mamma, pappa och barn är en grund för samhällslivet och att äktenskapet mellan man och kvinna är fundamental för uppbyggandet av familjen. ”Det är min uppfattning att vi självfallet respekterar olika åsikter om detta, men vi kan inte låta sådana åsikter prägla undervisningen i våra offentliga skolor”, sade Riera.

Catholic News Agency, 2017-09-24