Pastoralt besök av syriska kyrkoledare

Kriget i Syrien och problemen i Irak fortsätter, vilket har medfört att herdarna för kyrkorna i dessa områden söker upp dem i deras flock, som har flytt till Västeuropa. Så har den syrisk-ortodoxa patriarken Ignatius Aphrem II, som bor i Damaskus, gjort ett pastoralbesök i Sverige. Sverige är ett av de länder som har tagit emot flest emigranter från den Syrisk-ortodoxa kyrkan, berättar på lördagen stiftelsen Pro Oriente.

När kyrkomötet för den evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige öppnades i Uppsala domkyrka, erinrade patriarken i närvaro av kung Carl XVI Gustaf att de syrisk-ortodoxa kristna har ”tagits hjärtligt emot av det svenska folket och inte minst av Svenska kyrkan”. Dessa kristna från Mellanöstern har också kommit med ”goda bidrag” till det svenska samhället, eftersom de är ”ett hårt arbetande folk”, som har byggt upp framgångsrika företag och är helt integrerade, ”även i det politiska livet och i det allmännas tjänst”.

Den syriska-ortodoxa metropoliten av Mosul talade samtidigt inför den franska senaten, berättar Pro Oriente vidare. Metropoliten Nikodemos Daoud Sharaf mottogs på onsdagen i den franska senaten för att informera parlamentsledamöterna om den aktuella situationen för de kristna i den stad som har befriats från IS-terroristernas grepp.

Hittills ha relativt få kristna familjer återvänt till den ännu förstörda metropolen vid Tigris. Metropoliten hälsades av ordföranden Bruno Retailleau, ordförande för gruppen Les Républicains i Senaten, en man som sedan flera år har engagerat sig för österns kristna.

Att patriarken Ignatius Aphrem II kunde tala i Sverige vid kyrkomötets öppnande, såg han som ett uttryck för ”de mycket hjärtliga relationerna och den ömsesidiga respekten mellan våra kyrkor”, förklarade patriarken. Han tackade Svenska kyrkan för att syrisk-ortodoxa immigranter har fått hjälp att slå sig ned i Sverige. Därvid har det inte förekommit några försök att få de orientaliska kristna att fjärma sig från sin egen kyrka, och inte heller har någon prosyletism (några värvningsförsök) bedrivits bland dem.

Under det pastorala besöket åtföljdes patriarken av bland annat den syrisk-ortodoxa metropoliten av Sverige, Julius Abdulahad Shabo, och andra syriska biskopar. Att syriska kristna är integrerade i Sverige, kunde man se vid det nyligen genomförda svenska riksdagsvalet, i september. Fyra syriska kristna blev valda: Robert Hannah för Liberalerna, Tony Haddou för Vänsterpartiet, Robert Halef för Kristdemokraterna och Ibrahim Baylan för Socialdemokraterna. Baylan kan se tillbaka på en lång politisk karriär, bland annat var han energiminister i den senaste svenska regeringen.

Antalet syriska kristna i Sverige uppskattas till minst 200 000 personer. Förutom den syrisk-ortodoxa kyrkan finns här framför allt även den Kaldeisk-katolska kyrkan, den Assyriska kyrkan (Österns apostoliska kyrka) och den Syrisk-katolska kyrkan.

Kathpress 2018-10-06