Vatikanen erkänner möjliga fel i fallet McCarrick

Vatikanen har tagit ställning de anklagelser om sexuella övergrepp som har riktats mot den tidigare ärkebiskopen av Washington, Theodore McCarrick. I september 2017 informerade ärkestiftet New York Vatikanen om att en man anklagat McCarrick för att under 1970-talet ha begått sexuella övergrepp på honom. Detta enligt en kungörelse som Vatikanen offentliggjorde under lördagen (den 6 oktober).

I kungörelsen redovisas de hittills officiella uppgifterna i processen i detta fall. Ytterligare undersökningar om McCarrick pågår och dessa kommer att redovisas senare, heter det. Vatikanen är medveten om att fel som man kan ha begått i hanteringen av fallet kommer att bli klarlagda.

Efter att anklagelser mot McCarrick om sexuella övergrepp blev kända uppdrog påven Franciskus i höstas ärkestiftet New York att göra en förundersökning, heter det i meddelandet från Vatikanen.

Resultatet från förundersökningen ska ha förmedlats till Troskongregationen. Eftersom fler uppgifter – utöver de i förundersökningen – kom fram i samband med detta, blev McCarrick i slutet av juli påven Franciskus fråntagen sin kardinalstitel. Därutöver har påven Franciskus beordrat att samtliga underlag från olika avdelningar i Vatikanen när det gäller fallet McCarrick ska sammanställas och utvärderas. Heliga stolen är medveten om att när dessa undersökningar väl genomförs kan det bli tydligt ”att åtgärder har vidtagits som inte var i överensstämmelse med sanningens väg, varthän den än skulle leda”.

Vatikanen bemöter inte de anklagelser som riktas mot påven Franciskus att han skulle ha missbedömt påstådda sanktioner som företrädaren påven emeritus Benedictus XVI ska ha lagt på McCarrick liksom information om ytterligare övergrepp som den förre detta kardinalen McCarrick ska ha begått. Motsvarande anklagelser presenterade den tidigare nuntien i USA, ärkebiskop Carlo Maria Viganò, i ett brev i augusti månad. Dessutom anklagade Viganò ett antal personer som tidigare eller alltjämt arbetar i kurian för bristande handlingskraft i fallet McCarrick.

Den tidigare prefekten för Troskongregationen, kardinal Gerhard Ludwig Müller, sade i en tv-intervju i fredags, att han inte kände till att några sanktioner lagts på McCarrick.

Kathpress 2018-10-06