Biskopskongregationen bemöter Viganòs brev om fallet McCarrick

I ett öppet brev har prefekten för biskopskongregationen i Vatikanen, kardinal Marc Ouellet, reagerat på det 11-sidor långa brev som den förre nuntien (diplomatiskt sändebud) i USA, ärkebiskop Carlo Maria Viganò lät publicera i september. Viganòs brev handlade om hanteringen av sexuella övergrepp begångna av den förre ärkebiskopen av Washington, före detta kardinal Theodore McCarrick. Viganò hävdade att påven Franciskus och andra delar av Vatikanen försökt mörklägga fallet, och därför uppmanade Viganò påven Franciskus att avgå.

Kardinal Ouellet [bilden] vänder sig med sitt brev direkt till ärkebiskop Viganò. Ouellet hade i slutet av september bett honom att belägga sina påståenden med underlag som skulle stödja att Vatikanen har agerat felaktigt i ärendet.

Kardinal Ouellet utesluter inte att Vatikanen har gjort felaktiga bedömningar – i lördags meddelade man i ett pressmeddelande från Vatikanen för övrigt att ytterligare undersökningar i fallet McCarrick kan ådagalägga misstag i hanteringen – men Ouellet tillbakavisar ändå Viganòs framställning. Framför allt stämmer det inte att påven emeritus Benedictus XVI skulle ha ålagt sanktioner mot McCarrick, att tvinga honom att dra sig tillbaka, en åtgärd som påven Franciskus sedan – enligt Viganò – skulle ha upphävt. Vad det i stället handlade om var att Benedictus XVI uppmanade McCarrick att dra sig tillbaka och föra ett återhållsamt liv i bön. Kardinal Ouellet påpekar också andra felaktigheter i Viganòs version av verkligheten.

Kardinal Ouellet uppfattar Viganòs utspel som ”obegripligt och extrem förkastligt”. Han har utsatt påvens moraliska auktoritet för ”ett oerhört och oförtjänt slag”. Ouellet uppmanar Viganò att träda fram från sin numera undanskymda plats, uttrycka sin ånger och försona sig med påven Franciskus.

Kathpress 2018-10-07

Kardinal Ouellets tre sidor långa brev i Vatican News kan man läsa via länken här