EU-kommissionen diskuterade Europas framtid med religiösa företrädare

Vicepresidenten i EU-kommissionen, Frans Timmermans, har träffat åtta representanter för religionerna och diskuterat Europas framtid. ”Fastän vi ber på olika sätt är våra värderingar allmängiltiga och inkluderar vårt engagemang för demokrati och likaberättigande”, sade Timmermans på måndagen i Bryssel. Europa är hemvist för människor tillhörande olika religioner. Varje europé har rätt att utöva sin religion i fred och trygghet. På katolsk sida deltog vicepresidenten i EU:s biskopskommission (COMECE), biskop Mariano Crociata från Italien, samt ordföranden i COMECE-kommissionen för sociala frågor, biskop Antoine Herouard från Frankrike.

Temata för diskussionerna omfattade konkreta aktioner beträffande aktuella utmaningar, såsom migration, social integration och hållbarhet. Timmermans uppmanade religionsföreträdarna att motivera människor att ta aktiv del i Europavalet i maj nästa år.

Ordföranden i den tyska evangeliska kyrkans kommission för Europafrågor, delstatsbiskopen Frank Otfried July, som också deltog i mötet, underströk de europeiska kyrkornas medansvar för demokrati och sammanhållningen i EU. ”Europas framtid angår också oss som kyrkor. Vi måste ännu starkare framstå som européer”, enligt July. Europa måste åter besinna sina gemensamma värden och intressen. Här kan kyrkorna och de religiösa gemenskaperna fungera som ”brobyggare” och via sina ekumeniska nätverk och partnerskap skapa dialogfora i syfte att övervinna splittring, sade biskopen.

Artikel 17 angående den Europeiska unionens arbetssätt föreskriver utbyte mellan EU-institutioner och religiösa gemenskaper. Där framgår bland annat att EU gentemot kyrkor och religiösa gemenskaper ”skall föra en öppen, transparent och regelbunden dialog, med hänsyn tagen till deras identitet och särskilda insatser”.

Kathpress 2018-10-09