Patriark Bartholomaios: mera mod och ekumenisk fantasi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden i den österrikiska biskopskonferensen, ärkebiskop Franz Lackner, mottogs på söndagen av den ekumeniske patriarken Bartholomaios i Phanaren, Istanbul. Vid mötet diskuterades starkare bemödanden inom ekumeniken rörande exempelvis insatser för freden i världen. Ärkebiskopen åtföljdes vid sitt besök på patriarkatet av metropoliten av Österrike, Arsenios (Kardamakis), samt en delegation av höga representanter för stiftelsen Pro Oriente.

Patriarken pläderade i sitt anförande för ”mera mod och ekumenisk fantasi”. Målet för ekumeniken måste vara fullständig enhet mellan kyrkorna. För detta behövs det ingen ”kompromissekumenik” utan en uppriktig teologisk dialog byggd på ömsesidigt förtroende, som därigenom skulle kunna växa. ”Dialogen är den högsta formen av bön”, enligt patriarken.

Ärkebiskop Lackner framhöll å sin sida patriarkens engagemang och betecknade honom som en brobyggare: ”För kristenheten utgör ni en bro. En bro av enhet mellan konfessionerna. Slutmålet måste bli en enhet som också tål olikheter”. Han tillade: ”Vi har mycket mera gemensamt än vad som skiljer oss åt.”

Lackner lovordade också patriarken för dennes insatser för världsfreden. Han tackade patriarken för dennes maningar att kyrkan på inga villkor får delta i eller understödja deltagande i krig.

Mottagningen i Phanaren bad man gemensamt för freden och kyrkans enhet. Före mottagningen deltog den österrikiska delegationen i söndagens Gudomliga liturgi i S:t Georgskatedralen i Phanaren. […]

På lördagen besökte den österrikiska delegationen den teologiska högskolan i Chalki på Prinsöarna, som sedan 50 år hålls stängd. Sedan dess har patriarkatet bemödat sig om att få de turkiska myndigheterna att öppna detta utbildningscentrum. Vid besöket hade man överläggningar om hur man skulle kunna förstärka dessa bemödanden.

På lördagskvällen firade delegationen i kyrkan till S:t Georgskollegiet i Istanbul tillsammans med den österrikiska S:t Georgsförsamlingen en gudstjänst. Den leddes av ärkebiskop Lackner och pater Alexander Jernej, superior för den österrikiska Lazaristkommuniteten. I anslutning härtill besökte man också S:t Georgssjukhuset vid kollegiet. Det drivs av republiken Österrikes utlandsskolor och eleverna består huvudsakligen av turkiska medborgare. I tre fjärdedelar av ämnena undervisas det på tyska, en fjärdedel på turkiska. Omkring 500 elever, kvinnliga såväl som manliga besöker skolan.

På besöksprogrammet stod ett möte med den armenisk-katolske ärkebiskopen av Istanbul, Levon Boghos Zekyan, österrikiske ambassadören i Turkiet, Johannes Wimmer, samt Josef Saiger, Österrikes generalkonsul.

På måndagen hade planerats in samtal med den armeniske patriarken av Istanbul, Sahak II (Mashalian), samt den syrisk-ortodoxe patriarkalvikarien av Istanbul och Ankara, Mor Filuksinos Yusuf Cet. Till övriga medlemmar i delegationen kan nämnas den pensionerades ärkebiskopen av Salzburg Alois Kothgasser. Han representerade 2011 swb österrikiske biskopskonferensen vid biskopsvigningen av Arsenios Kardamakis, förrättad i S:t Georgskatedralen i Phanaren av patriark Bartholomaios.

Kathpress 2022-10-03

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden i den österrikiska biskopskonferensen, ärkebiskop Franz Lackner, mottogs på söndagen av den ekumeniske patriarken Bartholomaios i Phanaren, Istanbul. Vid mötet diskuterades starkare bemödanden inom ekumeniken rörande exempelvis insatser för freden i världen. Ärkebiskopen åtföljdes vid sitt besök på patriarkatet av metropoliten av Österrike, Arsenios (Kardamakis), samt en delegation av höga representanter för stiftelsen Pro Oriente.

Patriarken pläderade i sitt anförande för ”mera mod och ekumenisk fantasi”. Målet för ekumeniken måste vara fullständig enhet mellan kyrkorna. För detta behövs det ingen ”kompromissekumenik” utan en uppriktig teologisk dialog byggd på ömsesidigt förtroende, som därigenom skulle kunna växa. ”Dialogen är den högsta formen av bön”, enligt patriarken.

Ärkebiskop Lackner framhöll å sin sida patriarkens engagemang och betecknade honom som en brobyggare: ”För kristenheten utgör ni en bro. En bro av enhet mellan konfessionerna. Slutmålet måste bli en enhet som också tål olikheter”. Han tillade: ”Vi har mycket mera gemensamt än vad som skiljer oss åt.”

Lackner lovordade också patriarken för dennes insatser för världsfreden. Han tackade patriarken för dennes maningar att kyrkan på inga villkor får delta i eller understödja deltagande i krig.

Mottagningen i Phanaren bad man gemensamt för freden och kyrkans enhet. Före mottagningen deltog den österrikiska delegationen i söndagens Gudomliga liturgi i S:t Georgskatedralen i Phanaren. […]

På lördagen besökte den österrikiska delegationen den teologiska högskolan i Chalki på Prinsöarna, som sedan 50 år hålls stängd. Sedan dess har patriarkatet bemödat sig om att få de turkiska myndigheterna att öppna detta utbildningscentrum. Vid besöket hade man överläggningar om hur man skulle kunna förstärka dessa bemödanden.

På lördagskvällen firade delegationen i kyrkan till S:t Georgskollegiet i Istanbul tillsammans med den österrikiska S:t Georgsförsamlingen en gudstjänst. Den leddes av ärkebiskop Lackner och pater Alexander Jernej, superior för den österrikiska Lazaristkommuniteten. I anslutning härtill besökte man också S:t Georgssjukhuset vid kollegiet. Det drivs av republiken Österrikes utlandsskolor och eleverna består huvudsakligen av turkiska medborgare. I tre fjärdedelar av ämnena undervisas det på tyska, en fjärdedel på turkiska. Omkring 500 elever, kvinnliga såväl som manliga besöker skolan.

På besöksprogrammet stod ett möte med den armenisk-katolske ärkebiskopen av Istanbul, Levon Boghos Zekyan, österrikiske ambassadören i Turkiet, Johannes Wimmer, samt Josef Saiger, Österrikes generalkonsul.

På måndagen hade planerats in samtal med den armeniske patriarken av Istanbul, Sahak II (Mashalian), samt den syrisk-ortodoxe patriarkalvikarien av Istanbul och Ankara, Mor Filuksinos Yusuf Cet. Till övriga medlemmar i delegationen kan nämnas den pensionerades ärkebiskopen av Salzburg Alois Kothgasser. Han representerade 2011 swb österrikiske biskopskonferensen vid biskopsvigningen av Arsenios Kardamakis, förrättad i S:t Georgskatedralen i Phanaren av patriark Bartholomaios.

Kathpress 2022-10-03

Detta är en nyhetstext.