Patriark Bartholomaios: ”Ukrainakriget är djävulskt”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den ekumeniske patriarken Bartholomaios har återigen i skarpa ordalag kritiserat Moskvapatriarken Kirill för dennes stöd av president Vladimir Putins angreppskrig mot Ukraina. Moskvapatriarkens inställning är helt obegriplig, sade Bartholomaios vid veckoslutet till den österrikiska nyhetsbyrån Kathpress och Tagespost. Att Kirill har absolverat ryska soldater för alla synder om de offrar sina liv i kriget och omedelbart kommer som martyrer ingå i Guds rike, betecknade patriarken som en motsägelse av den ortodoxa läran och kallade kriget ”djävulskt”.

Uttalandet gjordes strax före besöket av en österrikisk delegation i Phanaren, under ledning av ordföranden i den österrikiska biskopskonferensen, ärkebiskop Franz Lackner och ordföranden i den ortodoxa biskopskonferensen, metropoliten Arsenios (Kardamakis).

Bartholomaios erinrade sig sitt besök i Polen i mars, då han sammanträffat med talrika flyktingar, bland dem föräldralösa barn. Dessa möten hade berört honom mycket djupt. ”Miljoner ukrainare har tvingats lämna sina hem. Det är ett fullständigt grundlöst krig”. Moskvapatriarkens benämning av det som ett ”heligt krig” betecknade han snarare som ett ”oheligt, ja, djävulskt krig”.

Patriarken kände sig också smärtsamt berörd av att Moskvapatriarkatet för flera år sedan avbrutit alla förbindelser med honom. I det ekumeniska patriarkatet ber man ännu, liksom förut, för Kirill i gudstjänsterna.

Patriark Bartholomaios ville inte helt uppge hoppet om att det vore möjligt att föra en dialog med Moskva. Han betonade dock för Kathpress och Tagespost att han ännu inte hade villfarit en begäran från metropoliten Epiphanie, överhuvud för den ortodoxa kyrkan i Ukraina, om att inkalla ett panortodoxt koncilium, vid vilket Kirill skulle kunna dömas.

Kathpress 2022-10-03

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den ekumeniske patriarken Bartholomaios har återigen i skarpa ordalag kritiserat Moskvapatriarken Kirill för dennes stöd av president Vladimir Putins angreppskrig mot Ukraina. Moskvapatriarkens inställning är helt obegriplig, sade Bartholomaios vid veckoslutet till den österrikiska nyhetsbyrån Kathpress och Tagespost. Att Kirill har absolverat ryska soldater för alla synder om de offrar sina liv i kriget och omedelbart kommer som martyrer ingå i Guds rike, betecknade patriarken som en motsägelse av den ortodoxa läran och kallade kriget ”djävulskt”.

Uttalandet gjordes strax före besöket av en österrikisk delegation i Phanaren, under ledning av ordföranden i den österrikiska biskopskonferensen, ärkebiskop Franz Lackner och ordföranden i den ortodoxa biskopskonferensen, metropoliten Arsenios (Kardamakis).

Bartholomaios erinrade sig sitt besök i Polen i mars, då han sammanträffat med talrika flyktingar, bland dem föräldralösa barn. Dessa möten hade berört honom mycket djupt. ”Miljoner ukrainare har tvingats lämna sina hem. Det är ett fullständigt grundlöst krig”. Moskvapatriarkens benämning av det som ett ”heligt krig” betecknade han snarare som ett ”oheligt, ja, djävulskt krig”.

Patriarken kände sig också smärtsamt berörd av att Moskvapatriarkatet för flera år sedan avbrutit alla förbindelser med honom. I det ekumeniska patriarkatet ber man ännu, liksom förut, för Kirill i gudstjänsterna.

Patriark Bartholomaios ville inte helt uppge hoppet om att det vore möjligt att föra en dialog med Moskva. Han betonade dock för Kathpress och Tagespost att han ännu inte hade villfarit en begäran från metropoliten Epiphanie, överhuvud för den ortodoxa kyrkan i Ukraina, om att inkalla ett panortodoxt koncilium, vid vilket Kirill skulle kunna dömas.

Kathpress 2022-10-03

Detta är en nyhetstext.