Patriark Bartholomaios: ”Skogsbränderna ett hot mot hela världens ekosystem”

Den ekumeniske patriarken Bartholomaios I har med anledning av de förhärjande skogsbränderna världen över manat människorna till mera eftertanke. Extrema värmeböljor och utbredda skogsbränder, från Amazonas regnskogar till Arktis, är ett hot mot hela världens ekosystem, varnade hedersöverhuvudet för världsortodoxin i ett budskap. Enligt patriarken tilltar naturkatastroferna i intensitet. Världen hotas mer och mer och blir allt känsligare. Bartholomaios talade om ”Naturens bräcklighet, planetens begränsade resurser och skapelsens helighet”.

Patriarken varnade för de allt värre effekterna av koldioxidutsläppen. Följden av bränderna kan få återverkningar i flera generationer och påverkar jorden, infrastrukturen och människorna. ”Träden är livsviktiga för jorden, vår överlevnad och våra själar” manade han. Träden är oersättliga som insats i klimatomvandlingen. ”Det är säkert lovvärt att plantera flera träd, men att avverka färre träd är kanske den mest övertygade reaktionen mot den globala uppvärmningen”, enligt patriarken.

Han bad för de många miljoner människor som drabbats av återverkningarna av bränderna. Han manade till en mera hållbar livsstil. Det gäller att tänka över den egna konsumtionen och i sin livsföring prioritera respekten för skapelsen.

Patriark Bartholomaios har kallats ”den gröne patriarken” på grund av sina insatser för miljöskydd och bevarandet av skapelsen. Om några dagar kommer han att publicera ett budskap i samband med ”en dag för Skapelsen” som kyrkorna skall fira den 1 september.

Kathpress 2019-08-27

Detta är en nyhetstext.