Rättsprocess mot kristen grafisk tryckare inledd i HD

Högsta domstolen i den amerikanska delstaten Kentucky inledde i fredags muntliga förhandlingar i processen mot den kristne grafiske tryckare som med hänvisning till sin tro hade vägrat att trycka och sälja t-shirts som skulle användas för en lokal Pridefestival. ”Rätten att få avgöra vilka idéer man ska uttrycka är en grundläggande fri- och rättighet. Den regionala människorättskommissionen kränkte denna frihet när den menar att Blaine Adamson ska vara tvungen att trycka tröjor med ett budskap som går emot hans religiösa övertygelse”, sade advokaten Jim Campbell, från organisationen Alliance Defending Freedom som tagit sig an den kristne företagarens sak, efter den inledande förhandlingen i HD.

Blaine Adamson äger ett grafiskt tryckföretag i staden Lexington i Kentucky och stämdes 2012 för att ha vägrat att trycka t-shirts med reklam för den Pride-festival som skulle äga rum på orten. En amerikansk motsvarighet till svenska RFSL kontaktade hans företag med beställning av tröjorna vilket Adamson nekade med hänvisning till att ett spridande av detta budskap skulle gå emot hans kristna tro. Men han hänvisade organisationen till andra tryckföretag för att kunna få sin beställning utförd.

Två år senare, 2014, fastslog den regionala människorättskommissionen i Lexington att Adamson genom sitt nekande hade brutit mot antidiskrimineringsstadgan, och beordrade därför honom att i efterhand trycka tröjorna och sedan gå igenom statlig ”mångfaldsträning”. Adamson motsatte sig utslaget och vann i tingsrätten 2017. Efter det har fallet överklagats och nu nått delstatens HD.

I intervjuer med olika reportrar efter fredagens muntliga framställan sade Adamson att han är beredd att arbeta med vilken person som helst, oavsett deras identitet och värdesystem, men att han när han ”ställdes inför begäran att sprida ett budskap som stod i konflikt med min tro” inte kunde ta på sig uppdraget. ”Jag går inte till mitt företag varje morgon och lämnar min tro vid dörren, men under de senaste sju åren har staten försökt straffa mig för att jag vägrar ta på mig ett kommersiellt uppdrag som skulle gå emot mitt samvete.”

Adamsons advokat underströk i fredagens förhandling att Adamsons företag ”levererar till vilken beställare som helst”, men däremot förbehåller sig rätten att avgöra vilka budskap man, trots att man får betalt, vill medverka till att sprida. Det var inte på grund av vem beställaren var, utan först efter att beställaren klargjort vilka budskap man ville ha tryckt på tröjorna som Adamson vägrade. Någon diskriminering föreligger alltså inte. Medborgarrättskommissionen har överskridit sina befogenheter när de genom statlig utbildning nu vill få Adamson att sluta driva sitt eget företag utifrån sina värderingar. Det är en kränkning av samvets- och yttrandefriheten, fastslog hans advokat. Kommissionens representant, å sin sida, påstod att Adamson och hans företag skulle ”praktisera censur”.

Catholic News Agency, 2019-08-24