Patriark kräver libanesisk neutralitet i konflikten mellan Israel och Hamas

Libanon måste hålla fast vid sin neutralitet och undvika varje inblandning i konflikten mellan Israel och Hamas. Detta har den maronitiske patriarken Bechara Boutros Rai uppmanat till i sin predikan vid söndagsgudstjänsten i patriarkatet i Bkerke nära Beirut. Patriarken betonade, att Libanon måste finna fredliga vägar när man demonstrerar sin solidaritet med det palestinska folket, upprätthålla sin neutralitet i den väpnade konflikten och undvika varje delaktighet i striderna, så enligt Vatikanens nyhetsbyrå Fides i måndags.

Patriarken krävde att de libanesiska myndigheterna håller den israelisk-libanesiska gränsen under strikt kontroll, för att förhindra att libanesiskt territorium blir arenan för avfyrandet av raketer mot israeliskt territorium. ”Somliga är”, tillade den maronitiska kyrkans överhuvud, och han syftade med detta på det shiitiska Hizbollah-partiet, utan att uttryckligen nämna dem, ”direkt eller genom mellanhänder engagerade i händelserna och utsätter Libanon för faran att drabbas av ett nytt krig.”

Det libanesiska folket har emellertid ”ingen avsikt att orsaka mera förstörelse för det egna landet än den som redan har skett.” Libaneserna har redan drabbats mer än tillräckligt av denna konflikt som man inte har någon som helst kontroll över.

Enligt hans uppfattning består den enda möjligheten att få ett slut på den arabisk-israeliska konflikten i ett konkret erkännande av en oavhängig och suverän palestinsk stat från israelisk sida, förklarade patriarken övertygat.

Senaste torsdag rapporterade israeliska militära källor om att tre raketer hade avfyrats från Libanon mot israeliskt territorium. Under de senaste dagarna har flera propalestinska demonstrationer ägt rum nära den israelisk-libanesiska gränsen, varvid demonstranter försökte kasta Molotow-cocktails mot israeliska militärposteringar. Den israeliska armén svarade med tårgas och lätt eldgivning, som på fredagen ledde att en 21-årig libanesisk demonstrant miste livet.

Kathpress 2021-05-17

Detta är en nyhetstext.