Corona förvärrar fattigdomen i Uganda

”Man måste acceptera att man inte kan hjälpa alla.” Så beskriver ordenssystern Elisabeth Brunmayr sin arbetssituation i östafrikanska Uganda. Sedan coronapandemin bröt ut har fattigdomen och arbetslösheten ökat enormt. För åtskilliga har detta lett till att man har börjat sälja kål, tomater, matoke (ett slags kokbananer) eller fisk i närheten av sina bostäder. Men det finns helt enkelt för få kunder. ”Väldigt många människor är nu utfattiga”, berättade ordenssystern, som tillhör Mariasystrarna av Karmel i Linz, i ett inlägg på hemsidan för Österrikes ordensgemenskaper (www.ordensgemeinschaften.at) .

Också säkerheten och hälsovården drabbas hårt av fattigdomen. ”Stöld är vardagsmat. Särskilt allvarligt är det med de organiserade ligorna. Fattiga människor går inte längre till polisen, eftersom det är meningslöst”, fortsätter syster Elisabeth. Vidare kan många inte längre betala sina sjukhusräkningar. ”Våra medarbetare har inte hjärta att inte ge de sjuka den hjälp som de behöver. Men medicin är dyrt, hyror ska betalas och vårdpersonalen skulle också vilja få lite betalt för sitt arbete”, beskriver hon det dystra läget i Uganda.

Sedan år 2002 är dessa Mariasystrar verksamma i Uganda. Syster Elisabeth har varit med hela denna tid, sedan hon tillsammans med sina medsystrar inbjöds av den lokale biskopen att leva och verka där. Ordenssystrarna hamnade mitt i inbördeskriget i norra Uganda mellan Lord’s Resistance Army (LRA) och den ugandiska armén som från 1987 till 2006 bekämpade varandra i detta östafrikanska land. Det var en av de mest långvariga våldsamma konflikterna i Afrika. För närvarande leder syster Elisabeth en utbildningsanstalt i stiftet Kiyinda-Mityana.

Skolor fortfarande stängda

Visserligen kan nu barn och ungdomar åter gå i ordens skola, som tidvis har hållit stängd, men de flesta skolbarn saknar de pengar som de skulle behöva, berättar syster Elisabeth. Men många andra skolor kan inte öppna igen, eftersom de inte har de ekonomiska möjligheterna att fortsätta sin verksamhet. ”En ond cirkel med idel förlorare.”

Mariasystrarna hjälper nu eleverna att betala sina avgifter, så att åtminstone eleverna i avgångsklasser i grundskola och gymnasium ska kunna genomföra sina slutprov ”och inte förlora ett helt år, och på så sätt också de pengar som deras föräldrar med möda har skrapat ihop”.

Angående vaccination och corona säger syster Elisabeth: ”Vi vet inte riktigt när det är vår tur.” Men man vet att medicinsk personal redan har vaccinerats, och dödsfallen i corona lär hålla sig ”till ett begränsat antal”, men det kommer inga offentliga uppgifter om dem som har avlidit i sekundära efterverkningar av corona. Till dem räknar systern bland annat sjuka i aids eller malaria, som inte får tillgång till läkemedel.

Mariasystrarna av Karmel

Mariasystrarna av Karmel är en apostolisk gren av karmelitorden. Systrarna finns i Linz, de har kuranstalter i Bad Kreuzen och Bad Mühllacken, och de har vidare retreathuset ”Marienheim” i Grünau im Almtal och yrkesskola i St. Pantaleon-Erla bei St. Valentin i Niederösterreich. Systrakommuniteter finns det även i Regensburg och Konnersreuth i Bayern samt i Uganda.

Kathpreess 2021-05-17

Detta är en nyhetstext.