Patriarken Bartholomaios vill intensifiera den interreligiösa dialogen

Att den interreligiösa dialogen förstärks är enligt den ekumeniske patriarken (för ortodoxa kyrkor i öst) av Konstantinopel, Bartholomaios I, en förutsättning för att kunna återställa den fredliga samexistensen i Mellanöstern och i andra krisregioner. De tragiska händelserna i Mellanöstern har åstadkommit en ödeläggelse i den mänskliga, kulturella och religiösa miljön. För att övervinna detta måste det till en totalmobilisering av det interreligiösa samarbetet. Såren i själen måste läkas och det måste skapas en gynnsam atmosfär för att bygga upp en kreativ samexistens mellan religioner och kulturer, sade patriarken av Konstantinopel i början av veckan vid en två dagar lång internationell konferens för religiös och kulturell pluralism, i Greklands huvudstad Athen.

Bartholomaios pläderade då enligt vad stiftelsen Pro Oriente i Wien uppgav i sin presstjänst för att det skulle bli en ”stabil kommunikationskanal” mellan dem som ansvarar för de religiösa gemenskaperna för att få ett verksamt bidrag till att hindra och bedöma våldsakter som åberopar sig på religiösa övertygelser. Detta är desto viktigare som de aktuella utmaningarna kräver ”gemensamt ansvar och ett solitt samarbete”.

Om dialogen förvägras eller avbryts, träder i dess ställe ”monolitiska ideologier, totalitära regimer, fruktansvärd demagogik och till sist vapen, förstörelse och död”, varnade patriarken av Konstantinopel. En uppriktig dialog kan å andra sidan ändra historiens gång. Att den religiösa dialogen intensifieras på alla plan med hänsyn till ”tidigare misstag, dagens behov och kommande perspektiv” var för honom något nödvändigt.

Visserligen kan den interreligiösa dialogen först då vara värdefull och verksam när man kan avlägsna rädslan hos de troende att dialogen leder till ”panreligiös synkretism”, sade patriarken. Dessutom måste det visas på ett övertygande sätt hur värdefulla och nödvändiga ömsesidig respekt, beredskap att förlåta, kärlek till nästan och solidaritet för social sammanhållning, fred, återställande av rättfärdigheten och att slå ned den fundamentalistiska fanatismen i ett snabbt globaliserat samhälle, där människor av olika nationaliteter, religioner och övertygelser måste kunna leva samman.

Ordagrant framhöll den ekumeniske patriarken vid konferensen i Athen: ”Att döda en människa är alltid en avskyvärd handling av brodermord! Varje krig är ett inbördeskrig! Och när detta till och med sker i Guds namn, så är det den största hädelsen.” Eftersom alla människor är ”av ett blod”, är varje form av rasism oriktig och fördömlig.

Kathpress 2017-11-02