ortodoxa kyrkor

Filter

Datumintervall
Kardinal Arborelius blev i går utnämnd till medlem av Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet. Vilka uppdrag har då detta råd? Det är lätt i ett svenskt sammanhang...
Att den interreligiösa dialogen förstärks är enligt den ekumeniske patriarken (för ortodoxa kyrkor i öst) av Konstantinopel, Bartholomaios I, en förutsättning för att kunna återställa den fredliga samexistensen i Mellanöstern...