Patriarken Kirill besöker snart Jerusalem

Nyheten kom i gryningen, Patriark Maxim av Bulgarien hade avlidit vid en ålder av 98. Den andliga ledare som ledde den bulgarisk-ortodoxa kyrkan sedan 1971 hade lagts in på ett sjukhus i Sofia för en månad sedan. Nyheten om hans död kom samtidigt som den ortodoxa kyrkan meddelade om patriarken Kirill av Moskvas kommande besök i Jerusalem.

Detta kommer att bli en unik händelse och resan, som är planerad mellan den 9–14 november, kommer att bli en historisk händelse för det heliga landet Israel och de palestinska områdena. I ett uttalande till AFP beskrev den israeliska utrikesministern, Ygal Palmor, händelsen som ”det viktigaste besöket till Israel, efter påven Benedictus XVI:s besök”.

Besöket bekräftades av den grekisk-ortodoxa patriarkatet i Jerusalem som representerar det största kristna samfundet i Heliga landet, som leds av Theophilos III. Theophilos III mötte den ryska patriarken i maj i Kazakstan. Patriark Kirill kommer att besöka Betlehem, Nasaret och Tiberias och förväntas också träffa Israels president Shimon Peres och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas.

Det grekisk-ortodoxa samfundet i Israel har idag mellan 250 000 och 300 000 troende som kommit från forna Sovjetunionen på 90-talet.

Hans Helighet Patriarken av Moskva och Ryssland (född Vladimir M. Gundyaev) föddes den 20 november 1946 i Leningrad. På hemsidan för den rysk-ortodoxa kyrkan står det att hans far var Rev. Mikhail V. Gundyaev och hans mor, Raisa V. Gundyaeva var lärare i tyska. Hans farfar Rev. Vasilij S. Gundyaev fängslades och landsförvisades under 1920-, 1930- och 1940-talen eftersom han aktivt bekämpade den etablerade makten. Hans äldre bror, Ärkeprästen Nikolai Gundyaev, är professor vid S:t Petersburgs teologiska akademi och rektor av Kristi förklarings katedralen i S:t Petersburg.

Innan han började på seminariet i Leningrad, arbetade han som kartritare. Han förordnades av Metropoliten Nicodim 1969, undervisade dogmatisk teologi och arbetade som sekreterare till Metropoliten. Senare tjänstgjorde han som representant för patriarkatet i Moskva och i ekumeniska rådet av samfund i Genève.

Som rektor för seminariet och den teologiska akademin i Leningrad, vigdes han till  biskop i stiftet 1976. Den 27 januari 2009 utsåg rådet i den rysk-ortodoxa kyrkan honom till patriark av Moskva och hela Ryssland och han tog tronen den 1 februari 2009.

År 2005 ledde han den rysk-ortodoxa kyrkans delegation för tronbestigning av patriarken Theoplhilos III i Jerusalem.

Maria Teresa Pontara Pederiva/Vatican Insider 2012-11-06