Påvens gest av förlåtelse gentemot Paolo Gabriele

I onsdagens nummer av italienska tidningen Libero, avslöjade journalisten och författaren, Antonio Socci att Benedictus XVI påstås ha benådat sin förre butler Paolo Gabriele. Gabriele erkände sin inblandning i Vatileaks och dömdes för stöld av konfidentiella dokument från den påvliga bostaden, som sedan publicerades i en bok av den italienske författaren och journalisten, Gianluigi Nuzzi.

Efter att ha nämnt brevet om förlåtelse som påvens förre butler skickade till Benedictus XVI via tre kardinaler som undersökte  Vatileaks skandalen, skriver Antonio Socci: ”När sekreteraren för  kommissionen, kardinal Martiniani, levererade brevet, undertecknat av Gabriele (som uppgav att han var medveten om att han hade sårat och svikit Benedictus XVI: s förtroende och det är därför han bad om hans förlåtelse), till påven, svarade Benedictus XVI genom att sända honom en kopia av Psaltaren, som Gabriele hade citerat i brevet. Boken, som undertecknades av påven och innehöll en apostolisk välsignelse, var personligen riktad till Gabriele och bar påvens personliga sekretariats stämpel. Den levererades direkt från Castel Gandolfo, där påven vistades, till Gabriele personligen (påven uttryckte även oro för familjens situation).”

”Allt detta”, fortsatte Socci i sin artikel, ”var en inledning till den benådning som förväntades efter domen.” Enligt Socci kan Benedictus XVI:s gest, att sända en personligt undertecknad bok till Gabriele, tolkas som ett konkret tecken på påvens förlåtelse. Samtidigt är Benedictus XVI:s underlåtenhet att bevilja påvlig nåd, som de flesta människor förväntade efter att den slutgiltiga domen avkunnats, mer ett resultat av statssekretariatets ovilja snarare än påvens, enligt Socci. Detta beror på att Gabriele inte bad om ursäkt till de andra personer som skadats av publiceringen av dokumenten, särskilt påvens högra hand, kardinal Tarcisio Bertone.

I samband med detta gjorde Socci uppmärksam på den tuffa tonen som användes i statssekretariatets uttalande den 25 oktober, samma dag då Paolo Gabriele åtföljdes tillbaka till cellen i Vatikanen efter han dömts till ett och ett halvt år i fängelse. Låt oss hoppas att ”den helige Faderns godhet och vishet” kommer att segra, skrev Socci. ”Det skulle vara ett exempel för världen. Som Fader Pius ofta brukade säga: ”Vårt elände är Guds barmhärtighets tron”,  avslutade Socci.

Andrea Tornielli/Vatican Insider 2012-11-08