Sveriges första professor i islamisk teologi på plats i Uppsala

Den första november tillträdde Mohammad Fazlhashemi som professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Professuren är den första i sitt slag i Sverige och ett viktigt led i en ny utbildningssatsning vid universitetet.

Mer information finns här

Red. 2012-11-08