Patriarken Sako: ”Medan landet brinner schackrar politikerna om makten”

Den kaldéiske patriarken Louis Raphael I Sako, den viktigaste kyrkoledaren i Irak, har gett uttryck för kritik av såväl den söliga amerikanska politiken som det obeslutsamma parlamentet i Bagdad. Beslutet från president Barack Obama att sätta in flyganfall till försvar för den kurdiska huvudstaden Erbil (Arbala) och Sinjarprovinsen, karakteriserade han som ”en besvikelse”. Den kommer inte att leda till att befria Mosul från IS-jihadisterna, sade Sako i ett uttalande till stiftelsen ”Pro Oriente”. Han krävde fördrivning av IS från Mosul och Nineveslätten med dess talrika kristna småstäder och kloster och formulerade ytterligare en dramatisk vädjan om hjälp till de av IS-milisen fördrivna kristna.

Sako gav uttryck för sin vrede över den växande nöden bland flyktingarna och över USA:s begäran om samverkan mellan den officiella irakiska armén och de kurdiska Peshmergastyrkorna. Det ses som obegripligt att det skulle krävas enighet om en ny irakisk regeringschef som förutsättning för militärt stöd från USA:s sida. Parlamentet urskuldade sig genom att hänvisa till sin oförmåga att enas om en ny regeringschef; nästa sammanträde har skjutits fram till den 12 augusti. ”Medan landet brinner, schackrar politikerna om sin maktfördelning”, sade den upprörde Sako.

Nyheterna från småstäderna och byarna på Nineveslätten betecknade Sako som ”tragiska”. Kyrkorna är ”ödelagda och vanhelgade”, fem biskopar har tvingats lämna sina biskopssäten, präster, munkar och nunnor kan inte längre bedriva sin verksamhet. IS-milisens tygellösa våldsregim har förstört oräkneliga handskrifter, varav många var 1 500 år gamla.

Enligt patriarkens uppgifter har omkring 70 000 kristna flyktingar tagit sin tillflykt till Ankawa, den kristna förstaden Erbils och i distriktshuvudstaden Dohuk befinner sig ytterligare 60 000. Andra flyktingar har tagit sig till Kirkuk och Suleimaniah, eller lyckats slå sig fram till Bagdad.

Patriarken fastslog att ”sjukdom och död drabbar de äldre och barnen. Människorna behöver tak över huvud, livsmedel, vatten och medicin, men den bristande koordinationen mellan det internationella samfundets hjälpinsatser har negativt resultat. Kyrkan uppbjuder vad hon kan av hjälpinsatser”. Rent allmänt är flyktingarnas situation dramatisk och man kan befara en ännu värre katastrof . Patriarken tackade för den hjälp som kommit genom den internationella hjälporganisationen ”Kirche in Not”, som den 8 augusti ställde 100 000 Euro till flyktingarnas i Irak förfogande.

Kathpress 2014-08-11