patriarken Louis Raphael I Sako

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av THOMAS IDERGARD Ett antal frikyrkliga företrädare har i en artikel i tidningen Dagen gått till angrepp på Sverigedemokraternas invandringspolitik, vilket bland annat följdes upp genom en debatt mellan Stefan...
Den kaldeiske katolske patriarken Louis Raphael I Sako har starkt kritiserat USA:s sätt att driva kriget mot den islamiska staten i Irak. ”Att bomba dessa jihadister får dem inte att...
Den kaldéiske patriarken Louis Raphael I Sako, den viktigaste kyrkoledaren i Irak, har gett uttryck för kritik av såväl den söliga amerikanska politiken som det obeslutsamma parlamentet i Bagdad. Beslutet...