Påven anmodar Polen att ta emot flyktingar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sitt första tal under sitt besök i Polen krävde påven Franciskus respekt för människovärdet också i kontakten med migranter. Det är nödvändigt med ”en extra portion vishet och barmhärtiget” för att övervinna rädslor och för att uppnå det bästa, sade han på onsdagskvällen i Krakow inför Polens president Andrzej Duda och regeringsrepresentanter liksom diplomater.

Med tanke på internationella relationer liksom den interna samhällsdebatten uppmanade han till en ”medvetenhet om den egna identiteten utan att bli arrogant”.

https://www.flickr.com/photos/cecphotography/6281990824/

Talet som hölls i det historiska kungliga palatset, Wavel, utgjorde den första programpunkten i påvens fem dagar långa besök. Den huvudsakliga anledningen till besöket i Polen är den katolska Världsungdomsdagen. Omkring 800 representanter för politik och samhälle var närvarande vid anförandet som bedöms vara en politisk del av besöket.

Påven Franciskus fordrade ”beredskap att ta emot dem som flyr från krig och hunger” och ”solidaritet med dem som har berövats sina grundläggande rättigheter, däribland rättigheten att i frihet och säkerhet kunna bekänna sin tro”. Det är också nödvändigt med ett starkare internationellt samarbete för att hitta lösningar på de konflikter som gör att människor drivs på flykt. Samtidigt måsta man ”kartlägga orsakerna till utvandringen från Polen och underlätta för dem som så vill att få återvända”.

Med hänvisning till sin polske företrädare, Johannes Paulus II (1978–2005) talade Franciskus om ”en dröm om en ny europeisk humanism” med kristna rötter. Franciskus påminde om Johannes Paulus II:s ord om ett ”Europa som andas med sina bägge lungor”.

Påven lovordade Polens trohet mot traditionen, manade dock samtidigt till ”öppenhet för förnyelsen och framtiden”. Nationens enhet står inte i motsatsställning till ”meningsskiljaktigheter”, betonade han.

Han berömde med eftertryck den försoning mellan polska och tyska biskopar som efter andra världskriget har medfört ett konstruktivt förhållningssätt till historien. Detta initiativ har ”utlöst en irreversibel samhällelig, politisk, kulturell och religiös process, som har förändrat det historiska förhållande mellan de båda folken, menade Franciskus.

Kathpress 2016-07-27

Rörliga bilder genom RomeReports via denna länk och denna länk
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sitt första tal under sitt besök i Polen krävde påven Franciskus respekt för människovärdet också i kontakten med migranter. Det är nödvändigt med ”en extra portion vishet och barmhärtiget” för att övervinna rädslor och för att uppnå det bästa, sade han på onsdagskvällen i Krakow inför Polens president Andrzej Duda och regeringsrepresentanter liksom diplomater.

Med tanke på internationella relationer liksom den interna samhällsdebatten uppmanade han till en ”medvetenhet om den egna identiteten utan att bli arrogant”.

https://www.flickr.com/photos/cecphotography/6281990824/

Talet som hölls i det historiska kungliga palatset, Wavel, utgjorde den första programpunkten i påvens fem dagar långa besök. Den huvudsakliga anledningen till besöket i Polen är den katolska Världsungdomsdagen. Omkring 800 representanter för politik och samhälle var närvarande vid anförandet som bedöms vara en politisk del av besöket.

Påven Franciskus fordrade ”beredskap att ta emot dem som flyr från krig och hunger” och ”solidaritet med dem som har berövats sina grundläggande rättigheter, däribland rättigheten att i frihet och säkerhet kunna bekänna sin tro”. Det är också nödvändigt med ett starkare internationellt samarbete för att hitta lösningar på de konflikter som gör att människor drivs på flykt. Samtidigt måsta man ”kartlägga orsakerna till utvandringen från Polen och underlätta för dem som så vill att få återvända”.

Med hänvisning till sin polske företrädare, Johannes Paulus II (1978–2005) talade Franciskus om ”en dröm om en ny europeisk humanism” med kristna rötter. Franciskus påminde om Johannes Paulus II:s ord om ett ”Europa som andas med sina bägge lungor”.

Påven lovordade Polens trohet mot traditionen, manade dock samtidigt till ”öppenhet för förnyelsen och framtiden”. Nationens enhet står inte i motsatsställning till ”meningsskiljaktigheter”, betonade han.

Han berömde med eftertryck den försoning mellan polska och tyska biskopar som efter andra världskriget har medfört ett konstruktivt förhållningssätt till historien. Detta initiativ har ”utlöst en irreversibel samhällelig, politisk, kulturell och religiös process, som har förändrat det historiska förhållande mellan de båda folken, menade Franciskus.

Kathpress 2016-07-27

Rörliga bilder genom RomeReports via denna länk och denna länk