Påven i Polen: ”Det finns ingen formel för flyktingmottagande”

Inför de polska biskoparna betonade påven att mottagandet av flyktingar är helt beroende på de omständigheter som råder i landet i fråga. Det finns ingen formel för hur man måste förhålla sig till flyktingar. Mottagandet är avhängigt av respektive lands möjligheter och kultur, sade han på onsdagskvällen vid mötet i Krakow, som hölls bakom lyckta dörrar, enligt Vatikanens presstalesman Federico Lombardi. Det är ändå viktigt att man så långt det är möjligt förhåller sig öppen och förberedd för mottagande.

Stanislaw_Gadecki_2012Mötet hade emotsetts med viss spänning eftersom det länge spekulerats om åsiktsmotsättningar mellan påven och biskoparna. Franciskus gav emellertid inte den polska kyrkan någon kalldusch, berättade ärkebiskop Stanisław Gadecki [bilden], ordförande i den polska biskopskonferensen, för journalisterna. Snarare blev det ett hjärtligt möte, under vilket påven lyssnade på biskoparnas bekymmer och sedan talade till dem på ett ytterst förstående sätt, ”som en far till sina barn”. Fyra frågor gick påven konkret in på, spontant och utan något förberett tal.

Förutom migrationen gällde det bland annat den postsynodala skrivelsen Amoris laetitia, och då i synnerhet kyrkans behandling av frånskilda och omgifta. Från polsk sida hade det redan vid den första synoden 2014 riktats kritik mot det första utkastet till synoddokument, men inte mot biskopssynodens slutdokument 2015, enligt Gadecki. Enligt ärkebiskopen av Poznan strävade påven beträffande detta tema efter en decentralisering, eftersom det erbjuder svårigheter att utfärda generella regler för olika kulturella förhållanden. Ännu återstår att komma med vissa klargöranden.

Vidare rörde sig frågorna från biskoparna om Västeuropas tilltagande sekularisering och avkristnande, det praktiska utövandet av barmhärtighet under rådande omständigheter, samt vilka uppgifter katolska rörelser och föreningar skall ha i församlingarna.

Påven ankom till Krakow på onsdagen på ett femdagars besök föranlett av Världsungdomsdagen. Före mötet med biskoparna höll påven ett tal inför ledande representanter för politik och samhälle och krävt mottagande av flyktingar. I anslutning till detta hade han ett samtal med Polens president, Andrzej Duda. Om vad som avhandlades under det knappt halvtimme långa samtalet har Vatikanen inte närmare uttalat sig, utom att Duda hade tackat påven för att han besökte Polen, enligt Federico Lombardi.

Kathpress, 2026-07-28