Påven Benedictus XVI om den ekonomiska krisen: ”Tillit i stället för resignation”

Med tanke på den ekonomiska krisen i många delar av värden uppmanar påven de kristna politikerna att agera. I dag, lördag, sade han på Castelgandolfo, att det verkligen finns ”anledning till oro över den komplicerade och allvarliga ekonomiska situationen just nu”. Men de kristna är ”kallade att se Guds maning i dessa omvälvningar och att med realism, tillit och hopp ta itu med de utmaningar som vi står inför”.

”Krisen förpliktigar oss till att tänka över våra vägar, att anta nya regler och att utveckla nya former för vårt engagemang. På så sätt blir detta ett tillfälle, att urskilja tidens tecken och att ta itu med nya projekt! Om det medborgerliga och politiska engagemanget närmar sig situationen med förtroende och utan att resignera, kan man hitta ny energi vid sökandet efter ett stabilt etiskt fundament. Det var ju avsaknaden av ett sådant fundament i det ekonomiska livet, som har bidragit till den nuvarande globala finanskrisen.”

Politikernas uppgift är det nu, ”att inte bara hitta svar angående nödsituationen på marknaderna, utan att fortsättningsvis orientera sig först och främst utifrån det allmännas bästa och den mänskliga personens värdighet”. Med andra ord: det gäller inte bara att släcka elden, utan att tänka över hela färdriktningen.

”[Andra Vatikan-] Konciliets lära är i dag mer aktuell än någonsin: den som ordnar förhållanden, måste utgå från människorna [personerna]. Man måste även lyssna på Guds ord och kyrkans läroämbete – särskilt, om man som ni [de kristna politikerna] åberopar kristna principer och värderingar.”

Benedictus XVI talade inför kristdemokratiska politiker från många delar av världen. Han påminde om den nödvändiga respekten för det mänskliga livet och förmanade dem, att i lagstiftningen ”avvisa abort, eutanasi och alla eugeniska praktiker”, och att särskilt skydda äktenskap och familj. Inte utan anledning räknade Johannes Paulus II ”rätten, att leva i en sammanhållen familj” till och med som en mänsklig rättighet.

”Verkliga framsteg för ett mänskligt samhälle förutsätter alltså en politik som skyddar äktenskapet och den gemenskap som bygger på det. Denna politik är inte bara staternas sak. Hela det internationella samfundet bör göra den till sin, för att motverka tendenserna till ensamhet, som medför så mycket smärta och bitterhet hos båda enskilda som i samhället.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2012-09-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med tanke på den ekonomiska krisen i många delar av värden uppmanar påven de kristna politikerna att agera. I dag, lördag, sade han på Castelgandolfo, att det verkligen finns ”anledning till oro över den komplicerade och allvarliga ekonomiska situationen just nu”. Men de kristna är ”kallade att se Guds maning i dessa omvälvningar och att med realism, tillit och hopp ta itu med de utmaningar som vi står inför”.

”Krisen förpliktigar oss till att tänka över våra vägar, att anta nya regler och att utveckla nya former för vårt engagemang. På så sätt blir detta ett tillfälle, att urskilja tidens tecken och att ta itu med nya projekt! Om det medborgerliga och politiska engagemanget närmar sig situationen med förtroende och utan att resignera, kan man hitta ny energi vid sökandet efter ett stabilt etiskt fundament. Det var ju avsaknaden av ett sådant fundament i det ekonomiska livet, som har bidragit till den nuvarande globala finanskrisen.”

Politikernas uppgift är det nu, ”att inte bara hitta svar angående nödsituationen på marknaderna, utan att fortsättningsvis orientera sig först och främst utifrån det allmännas bästa och den mänskliga personens värdighet”. Med andra ord: det gäller inte bara att släcka elden, utan att tänka över hela färdriktningen.

”[Andra Vatikan-] Konciliets lära är i dag mer aktuell än någonsin: den som ordnar förhållanden, måste utgå från människorna [personerna]. Man måste även lyssna på Guds ord och kyrkans läroämbete – särskilt, om man som ni [de kristna politikerna] åberopar kristna principer och värderingar.”

Benedictus XVI talade inför kristdemokratiska politiker från många delar av världen. Han påminde om den nödvändiga respekten för det mänskliga livet och förmanade dem, att i lagstiftningen ”avvisa abort, eutanasi och alla eugeniska praktiker”, och att särskilt skydda äktenskap och familj. Inte utan anledning räknade Johannes Paulus II ”rätten, att leva i en sammanhållen familj” till och med som en mänsklig rättighet.

”Verkliga framsteg för ett mänskligt samhälle förutsätter alltså en politik som skyddar äktenskapet och den gemenskap som bygger på det. Denna politik är inte bara staternas sak. Hela det internationella samfundet bör göra den till sin, för att motverka tendenserna till ensamhet, som medför så mycket smärta och bitterhet hos båda enskilda som i samhället.”

Vatikanradion, tyska avdelningen 2012-09-22