Påven besöker Baltikum i september

Påven kommer under tiden 22–25 september att besöka de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Detta meddelade Vatikanen i fredags (den 9 mars). Under resan kommer påven att besöka Vilnius och Kaunas i Litauen, Riga och Aglona i Lettland samt den estniska huvudstaden Tallinn. Programmets detaljer kommer att meddelas senare. Mottot för besöket i Litauen är ”Jesus Kristus, vårt hopp”, medan resan till Lettland har det marianska temat ”Visa dig som moder”.

Besöket i Estland har som motto ”Vakna, mitt hjärta”, inledningsorden i en känd folksång av den estniske tonsättaren Cyrillus Kreek (bilden t.h.). [Den estniska titeln lyder ”Mu süda ärka üles”. ö.a.]

Presidenterna och de katolska biskoparna i Estland, Lettland och Litauen har bjudit in påve Franciskus med anledning av det är 100 år sedan staterna grundades. I februari år 1918 grundades för första gången de från Ryssland självständiga litauiska och estniska staterna. I november 1918 följde Lettland efter. Den enda påve som hittills har besökt Estland, Lettland och Litauen är Johannes Paulus II (1978–2005), och hans besök ägde rum 4–10 september 1993.

I Litauen uppgick den andel av medborgarna, som i folkräkningen år 2011 bekände sig till den romersk-katolska kyrkan, till 77 procent. I Lettland är katolikerna, som utgör cirka 20 procent av befolkningen, den näst största religiösa gruppen, efter den evangelisk-lutherska kyrkan. Endast ungefär 5 000 ester bekänner sig till den romersk-katolska kyrkan.

Kathpress 2018-03-09