Påven besökte flyktingmottagning i Rom

Bara två månader efter att han besökt flyktingar på den italienska ön Lampedusa besökte påven Franciskus åter en grupp flyktingar vid en av jesuiterna inrättad flyktingmottagning i Rom. Vid jesuitkyrkan Il Gesù träffade påven flyktingar som söker asyl och de volontärer som hjälper till att förse dem med mat, sjukvård, socialt stöd och juridisk hjälp.

Minst 1 000 personer hade samlats utanför Astalli Center, som drivs av jesuiternas flyktingtjänst JRS, och väntade på påvens ankomst vid 15-tiden. Han möttes av pater Giovanni La Manna, ordförande för centret, samt Roms biskopsvikarie, kardinal Agostino Vallini och Heliga stolens talesperson, Federico Lombardi.

”Vi är mycket glada över detta besök på ett ställe där flyktingar lever till vardags”, sade pater La Manna till Vatikanradion. ”Enligt min mening är de personliga erfarenheterna det viktigaste, att var och en får en möjlighet att berätta för påven vad de gått igenom innan de kom till Rom.” Han uttryckte en förhoppning att påvens besök ”skulle resultera i ett mänskligt och andligt möte, syftande till att hålla hoppet vid liv hos flera flyktingar att få ett liv i fred och ro. Framför allt är det viktigt att vidmakthålla entusiasmen att stå i flyktingars och de fattigas tjänst.

Påvens besök på Lampedusa, liksom hans bönevigilia och fastedagen för Syrien föregående lördag hör samman och utgör ”en kontinuerlig process, syftande till att väcka samvetena hos alla”.

Astalli Center är en gren av Jesuitordens flyktingtjänst JRS, ett internationellt nätverk, som hjälper flyktingar och invandrare. Under 2012 hjälpte man i Rom närmare 21 000 personer. Centret erbjuder undervisning i italienska, sjukvårdsfaciliteter med särskild på tortyroffer, juridisk hjälp och ett soppkök. Vid sitt besök på Lampedusa i juli sade påven ”vi får inte vara likgiltiga för deras villkor. Vi tillämpar Jesu ord om medmänsklig kärlek när vi försöker hjälpa tvångsförflyttade, flyktingar eller offer för trafficking. Vi måste identifiera oss med dem som lider, alla oskyldiga offer för våld och exploatering.”

Estefania Aguirre, National Catholic Register, 2013-09-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Bara två månader efter att han besökt flyktingar på den italienska ön Lampedusa besökte påven Franciskus åter en grupp flyktingar vid en av jesuiterna inrättad flyktingmottagning i Rom. Vid jesuitkyrkan Il Gesù träffade påven flyktingar som söker asyl och de volontärer som hjälper till att förse dem med mat, sjukvård, socialt stöd och juridisk hjälp.

Minst 1 000 personer hade samlats utanför Astalli Center, som drivs av jesuiternas flyktingtjänst JRS, och väntade på påvens ankomst vid 15-tiden. Han möttes av pater Giovanni La Manna, ordförande för centret, samt Roms biskopsvikarie, kardinal Agostino Vallini och Heliga stolens talesperson, Federico Lombardi.

”Vi är mycket glada över detta besök på ett ställe där flyktingar lever till vardags”, sade pater La Manna till Vatikanradion. ”Enligt min mening är de personliga erfarenheterna det viktigaste, att var och en får en möjlighet att berätta för påven vad de gått igenom innan de kom till Rom.” Han uttryckte en förhoppning att påvens besök ”skulle resultera i ett mänskligt och andligt möte, syftande till att hålla hoppet vid liv hos flera flyktingar att få ett liv i fred och ro. Framför allt är det viktigt att vidmakthålla entusiasmen att stå i flyktingars och de fattigas tjänst.

Påvens besök på Lampedusa, liksom hans bönevigilia och fastedagen för Syrien föregående lördag hör samman och utgör ”en kontinuerlig process, syftande till att väcka samvetena hos alla”.

Astalli Center är en gren av Jesuitordens flyktingtjänst JRS, ett internationellt nätverk, som hjälper flyktingar och invandrare. Under 2012 hjälpte man i Rom närmare 21 000 personer. Centret erbjuder undervisning i italienska, sjukvårdsfaciliteter med särskild på tortyroffer, juridisk hjälp och ett soppkök. Vid sitt besök på Lampedusa i juli sade påven ”vi får inte vara likgiltiga för deras villkor. Vi tillämpar Jesu ord om medmänsklig kärlek när vi försöker hjälpa tvångsförflyttade, flyktingar eller offer för trafficking. Vi måste identifiera oss med dem som lider, alla oskyldiga offer för våld och exploatering.”

Estefania Aguirre, National Catholic Register, 2013-09-11