Dialog med icke-troende: Hedningarnas förgård till Berlin i november

De av påven Benedictus XVI initierade, världsvida samtalsfora med icke-troende människor inom ramen för Vatikanens stiftelse Cortile dei gentili (”Hedningarnas förgård”) kommer att fortsätta. Denna gång är det Berlins tur. Där kommer från den 26 till den 28 november ett sådant arrangemang att äga rum, under rubriken ”Frihetserfarenheter med och utan Gud”. Det framgår av ett meddelande från den tyska biskopskonferensen i tisdags i Bonn. Arrangörerna är det påvliga kulturrådet/stiftelsen Cortile och ärkestiftet Berlin, i samverkan med Katolska akademin och Guardini-stiftelsen.

Inbjuden av Berlins regerande borgmästare Klaus Wowereit skall upptakten äga rum i det så kallade Röda stadshuset. Därefter planeras paneldiskussioner med representanter för kultur, vetenskap och politik. Ämnen är bland annat konstens frihet och grundvalen för en etisk humanism. På programmet finns även konstprojekt i Bode-museet som också vänder sig till barn och ungdomar, dessutom uruppföranden av verk som komponerats av studerande vid Berlins musikhögskolor. Det kompletta programmet skall publiceras i oktober.

Initiativet till dessa samtal med ateister och agnostiker togs 2009 av dåvarande påven Benedictus XVI. Avsikten är att återuppta den dialog som inleddes genom Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Ansvarig är nu Påvliga kulturrådet under ledning av kardinal Gianfranco Ravasi.

Arrangemangen har fått beteckningen ”Hedningarnas förgård”. Namnet går tillbaka till det antika templet i Jerusalem och dess speciella område som var reserverat för icke-judar. Som Benedictus uttryckte det, skall beteckningen står för ett rum av ett öppet utbyte mellan troende och icke-troende människor. Efter upptakten vid sätet för världskulturorganisationen Unesco i Paris har dessa arrangemang hittills ägt rum i Italien, Spanien, Sverige (Stockholm) och Mexiko.

Kathpress 2013-09-10

Hemsidan för Cortile dei gentili här

Rapporter på Signums hemsida från Hedningarnas förgård i Stockolm i september 2012 finner du här och här och här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De av påven Benedictus XVI initierade, världsvida samtalsfora med icke-troende människor inom ramen för Vatikanens stiftelse Cortile dei gentili (”Hedningarnas förgård”) kommer att fortsätta. Denna gång är det Berlins tur. Där kommer från den 26 till den 28 november ett sådant arrangemang att äga rum, under rubriken ”Frihetserfarenheter med och utan Gud”. Det framgår av ett meddelande från den tyska biskopskonferensen i tisdags i Bonn. Arrangörerna är det påvliga kulturrådet/stiftelsen Cortile och ärkestiftet Berlin, i samverkan med Katolska akademin och Guardini-stiftelsen.

Inbjuden av Berlins regerande borgmästare Klaus Wowereit skall upptakten äga rum i det så kallade Röda stadshuset. Därefter planeras paneldiskussioner med representanter för kultur, vetenskap och politik. Ämnen är bland annat konstens frihet och grundvalen för en etisk humanism. På programmet finns även konstprojekt i Bode-museet som också vänder sig till barn och ungdomar, dessutom uruppföranden av verk som komponerats av studerande vid Berlins musikhögskolor. Det kompletta programmet skall publiceras i oktober.

Initiativet till dessa samtal med ateister och agnostiker togs 2009 av dåvarande påven Benedictus XVI. Avsikten är att återuppta den dialog som inleddes genom Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Ansvarig är nu Påvliga kulturrådet under ledning av kardinal Gianfranco Ravasi.

Arrangemangen har fått beteckningen ”Hedningarnas förgård”. Namnet går tillbaka till det antika templet i Jerusalem och dess speciella område som var reserverat för icke-judar. Som Benedictus uttryckte det, skall beteckningen står för ett rum av ett öppet utbyte mellan troende och icke-troende människor. Efter upptakten vid sätet för världskulturorganisationen Unesco i Paris har dessa arrangemang hittills ägt rum i Italien, Spanien, Sverige (Stockholm) och Mexiko.

Kathpress 2013-09-10

Hemsidan för Cortile dei gentili här

Rapporter på Signums hemsida från Hedningarnas förgård i Stockolm i september 2012 finner du här och här och här och här