Hedningarnas förgård

Filter

Datumintervall
Datumintervall
De av påven Benedictus XVI initierade, världsvida samtalsfora med icke-troende människor inom ramen för Vatikanens stiftelse Cortile dei gentili (”Hedningarnas förgård”) kommer att fortsätta. Denna gång är det Berlins tur....
Ordföranden för Påvliga kulturrådet har meddelat att initiativet ”Hedningarnas förgård”, som syftar till att skapa en dialog med icke-troende, kommer att utvidgas till att omfatta också barn. Som ett inslag...
Inom ramen för dialogen med icke troende arrangerar Vatikanen för första gången ett samtalsforum i ett utomeuropeiskt land. Mellan den 6 och 9 maj äger ”Hedningarnas förgård” (Cortile dei Gentili)...
FREDRIK HEIDING I veckan som gick bildades ett nytt förbund: Förenade Humanister. Styrelseledamöterna i denna förening kommer huvudsakligen från Unga Humanister, det vill säga ungdomsförbundet i det sekulära Förbundet Humanisterna....
ULF JONSSON – Ateisten Dawkins och kardinal Ravasi i Stockholm. Sedan ett drygt decennium tillbaka är religionens återkomst i det offentliga rummet på tapeten. Det räcker att nämna tänkare som Jürgen...
Ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi har blivit hedersdoktor vid det katolska universitetet i Lublin i Polen. Universitetet uttrycker därmed sin uppskattning av Ravasis insatser inom dialogen mellan troende...
Vatikanen vill göra barn förtrogna med universums uppkomst. Under rubriken ”Skapelsens dag och Bing Bang” skall elever i Assisi genom lek arbeta med den bibliska skapelseberättelsen, världsrymden och astronauters perspektiv....
På måndagen, när kardinal Gianfranco Ravasi återvänt till Rom efter tre intensiva dagar i Stockholm, med Hedningarnas Förgård och möten med ministrar och ärkebiskop i Uppsala, berättade han för Vatikanradion...
Konferensen Hedningarnas förgård, som ägde rum i slutet av förra veckan, visas nu av Sveriges television, Svt 2, idag tisdag den 18 sept, i programmet SVT Forum Programmet med titeln ”Världen...
Efter två intensiva dagar kommenterar ambassadör Ulla Gudmundson ”Hedningarnas Förgård” i Stockholm. Lyssna här:   Vatikanradion, svenska avdelningen, 2012-09-14
ULF JONSSON   På eftermiddagen i dag, fredag den 14 sept, hölls den andra delen av konferensen Hedningarnas förgård i Stockholm. I går höll man till på Kungliga Vetenskapsakademin, i dag...
FREDRIK HEIDING Ateister och religiöst troende är kapabla till att kommunicera med varandra under civiliserade och respektfulla former, och dessutom ha ett positivt utbyte av samtalet. Förhållandet mellan naturvetenskap och religion...