Kardinal Ravasi hedersdoktor i Lublin

Ordföranden för Påvliga kulturrådet, kardinal Gianfranco Ravasi har blivit hedersdoktor vid det katolska universitetet i Lublin i Polen. Universitetet uttrycker därmed sin uppskattning av Ravasis insatser inom dialogen mellan troende och icke-troende, hette det vid högtidligheten på torsdagskvällen.

Överlämnandet utgjorde inledningen till en internationell kongress, som pågår till och med söndag, med temat ”På spaning efter människan i människor: hoppets kristna rötter”. I centrum för kongressen står debatten om kristendomens betydelse för Europa, om dialogen mellan tro och vetenskap. Men kongressen kommer även beröra ämnen som ”kärlek till medmänniskan”, feminism och interreligiös dialog.

Kardinal Ravasi, som varit ordförande för Påvliga kulturrådet sedan 2007, är intensivt engagerad för en seriös och respektfull dialog mellan ateister och den katolska kyrkan. Till denna dialog hör också de diskussioner med öppna icke-troende, som kulturrådet sedan 2011 särskilt intensifierar genom sitt initiativ Hedningarnas förgård.

Dagens kultur har problem med att diskutera frågor om den gudomliga evigheten och transcendensen, sade Ravasi i samband med överlämnandet av hedersdoktoratet. ”Moderna människor känner sig ofta förvirrade, när de har att göra med uppfattningar om Gud, sanning, gott och ont.” Kristendomen är dock ”en religion, som hör hemma både i helgedomen och på gatan”.

Kathpress 2012-09-28

Läs även om kardinal Ravasis besök i Stockholm i september 2012:

https://signum.se/boxningshandskar-och-silkesvantar/