Påven betonar respekt för människans värdighet i mötet med migranter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har uppmanat Europa till ansvarstagande och framsynthet i migrationskrisen. Migrationen är inte något nödläge utan ”en förutsättning för vår tid”, sade påven på lördagen i ett tal vid avslutningen av ”Medelhavsmötet” i Marseille, där han lade fram sina grundläggande ståndpunkter. I publiken satt bland andra Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens vicepresident Margaritis Schinas och Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde.

Naturligtvis finns det svårigheter vid mottagandet, skyddet, samt främjandet av människornas integration, medgav påven. ”Men det viktigaste kriteriet kan inte vara upprätthållandet av det egna välståndet, utan i högre grad bevarandet av människovärdet.” Människor som anländer får man inte se som en börda utan de måste betraktas som syskon.

Franciskus krävde lagliga och reguljära inresemöjligheter. Tack vare väl planerat mottagande i Europa och samarbete med ursprungsländerna kan detta vara möjligt. Han talade även om en ”oundviklig integration”, som visserligen må vara mödosam men som förbereder för framtiden. Han yttrade sig även kritiskt om en assimilationsidé som ”inte tar någon hänsyn till skillnader och som envist framhärdar i ett eget paradigm. En sådan uppfattning utgör en fara för framtiden, då den förstorar avstånden och framkallar ett skapande av ghetton som framkallar fiendskap.

Nya kyrkliga konferenser i Medelhavsområdet

Påven Franciskus förespråkade även tillskapandet av en kyrklig Medelhavskonferens. En sådan plattform skulle erbjuda flera möjligheter till gemensamma överläggningar, och en större kyrklig närvaro i regionen skulle uppstå. Dessutom skulle en själavårdsorganisation med starkare inbördes band och med inriktning på migrationsfrågor vara till stor hjälp för att bättre bistå de berörda.

”Medelhavsmötet” (Rencontres Méditerranéennes) var anledningen till den två dagar långa påveresan till Marseille, som dock inte är något officiellt statsbesök i Frankrike. Under konferensen överlade ungdomar, kommunalpolitiker och religionsledare från Medelhavsländerna om aktuella utmaningar. I fokus stod ämnet migration.

På lördagsmorgonen träffade påven Margaritas Schinas för en kort överläggning. Han träffade även representanter för biståndsorganisationer. Sedan träffade han hos Missionaries of Charity [grundad av Moder Teresa av Calcutta] några personer som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden. Under dagen skulle han även träffa president Macron samt fira en mässa på fotbollslaget Olympique Marseilles arena, Stade Vélodrome. Om aftonen går flyget tillbaka till Rom.

Kathpress 2023-09-23

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har uppmanat Europa till ansvarstagande och framsynthet i migrationskrisen. Migrationen är inte något nödläge utan ”en förutsättning för vår tid”, sade påven på lördagen i ett tal vid avslutningen av ”Medelhavsmötet” i Marseille, där han lade fram sina grundläggande ståndpunkter. I publiken satt bland andra Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens vicepresident Margaritis Schinas och Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde.

Naturligtvis finns det svårigheter vid mottagandet, skyddet, samt främjandet av människornas integration, medgav påven. ”Men det viktigaste kriteriet kan inte vara upprätthållandet av det egna välståndet, utan i högre grad bevarandet av människovärdet.” Människor som anländer får man inte se som en börda utan de måste betraktas som syskon.

Franciskus krävde lagliga och reguljära inresemöjligheter. Tack vare väl planerat mottagande i Europa och samarbete med ursprungsländerna kan detta vara möjligt. Han talade även om en ”oundviklig integration”, som visserligen må vara mödosam men som förbereder för framtiden. Han yttrade sig även kritiskt om en assimilationsidé som ”inte tar någon hänsyn till skillnader och som envist framhärdar i ett eget paradigm. En sådan uppfattning utgör en fara för framtiden, då den förstorar avstånden och framkallar ett skapande av ghetton som framkallar fiendskap.

Nya kyrkliga konferenser i Medelhavsområdet

Påven Franciskus förespråkade även tillskapandet av en kyrklig Medelhavskonferens. En sådan plattform skulle erbjuda flera möjligheter till gemensamma överläggningar, och en större kyrklig närvaro i regionen skulle uppstå. Dessutom skulle en själavårdsorganisation med starkare inbördes band och med inriktning på migrationsfrågor vara till stor hjälp för att bättre bistå de berörda.

”Medelhavsmötet” (Rencontres Méditerranéennes) var anledningen till den två dagar långa påveresan till Marseille, som dock inte är något officiellt statsbesök i Frankrike. Under konferensen överlade ungdomar, kommunalpolitiker och religionsledare från Medelhavsländerna om aktuella utmaningar. I fokus stod ämnet migration.

På lördagsmorgonen träffade påven Margaritas Schinas för en kort överläggning. Han träffade även representanter för biståndsorganisationer. Sedan träffade han hos Missionaries of Charity [grundad av Moder Teresa av Calcutta] några personer som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden. Under dagen skulle han även träffa president Macron samt fira en mässa på fotbollslaget Olympique Marseilles arena, Stade Vélodrome. Om aftonen går flyget tillbaka till Rom.

Kathpress 2023-09-23

Detta är en nyhetstext.